Heliomare-dossier voor 31 maart naar raad Beverwijk

Bart Vuijk
Beverwijk

Het Beverwijkse college van b en w stelt een dossier samen over de mislukking van het Kind- en Jeugdcentrum van Heliomare inclusief mytylschool in Beverwijk, en stuurt dat vóór 31 maart naar de gemeenteraad.

Dat belooft het college aan de raad, die om dit dossier heeft gevraagd in een motie. Deze motie van Gemeentebelangen kan gezien worden als een opstapje naar een raadsenquête over het onderwerp. De motie is door de rest van de raad ondersteund, her en der wel met enige twijfel. Het argument dat terugkijken op dit gevoelige dossier leerpunten oplevert voor de toekomst, heeft de twijfelaars overgehaald om voor te stemmen.

Het Heliomare-plan om bij het station een mytylschool te bouwen, heeft de gemeente miljoenen euro’s gekost, om maar niet te spreken over de schade voor het prestige van Beverwijk. Daarom is het voor de Beverwijkse politiek zeer verrassend dat Heliomare nu wel rimpelloos een mytylschool aan het bouwen is in Heemskerk. De voorbereidende bouwwerkzaamheden zijn vorige week van start gegaan.

Raadsenquête

Het college van b en w zet in op de aanlevering van een compleet dossier, zodat een raadsenquête niet nodig is. Het dossier dat voor 31 maart wordt aangeleverd, bevat een feitenrelaas van begin tot eind van het project. Het college tracht de raad ook inzicht te geven over de factoren waarom het project uiteindelijk geen doorgang heeft gevonden. Het college zal ook opsommen welke leerpunten de gemeentelijke organisatie uit het mislukte project kan halen. Daarbij meldt het college aan de raad dat er al de nodige veranderingen in de ’projectprocessen’ zijn doorgevoerd, zodat herhaling van zo’n monumentale mislukking zich niet meer kan voordoen.

Voorts neemt het college van b en w contact op met de gemeente Heemskerk, om erachter te komen hoe vergelijkbaar de beide plannen zijn. In Heemskerk wordt op andere voorwaarden gebouwd dan in Beverwijk, en ook voor een lager aantal leerlingen. Hiervoor zal het college ook Heliomare vragen wat er anders is aan het Heemskerkse plan.

Voorts komt het college met een raming van kosten die voor het plan zijn gemaakt, plus een raming van kosten die nog gemaakt moeten worden. Aangezien Heliomare en Beverwijk elkaar nog altijd de zwarte piet toespelen voor de mislukking van het plan, en er al wederzijds schadeclaims zijn ingeleverd, is het de vraag hoe dat afloopt, en of dat zonder tussenkomst van de rechter zal kunnen.

De samenstelling van dit dossier kost de gemeente trouwens ook geld. Daarvoor worden externe mensen ingehuurd.

Er is veel misgegaan met het plan voor de mytylschool in Beverwijk. Ambtenaren die met medewerkers van Heliomare samen een plan bedachten, bleken zich niet aan de kaders te houden die de gemeenteraad had gesteld. De kavel bij het station, waar voorheen kinderboerderij Ankie’s Hoeve was gevestigd, moest van de raad ook nog plek bieden voor woningen en mogelijk nog meer voorzieningen. Heliomare en de gemeente trokken er in 2013 uiteindelijk onafhankelijk van elkaar de stekker uit, met de conclusie dat het plan onmogelijk was geworden, en de verhoudingen verstierd.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.