Alkmaar start nieuwe campagne tegen overlast meeuw

Gerard van Engelen
Alkmaar

Het broedseizoen van de meeuwen is in volle gang en dus proberen ze hun nesten in de stad te beschermen tegen passanten die te dicht in de buurt komen. Om de overlast tegen te gaan neemt Alkmaar ook dit jaar weer maatregelen. Zo wijst een postercampagne er op, de meeuwen niet te voeren en geen etensresten achter te laten.

De gemeente zelf zorgt ook dat de voedselbron voor meeuwen zoveel mogelijk beperkt wordt. Het schoonhouden van de stad en het ondergronds inzamelen van afval dragen hier aan bij. De ondergrondse vuilcontainers in de binnenstad en Spoorbuurt zijn bijna allemaal geplaatst. Daardoor wordt voorkomen dat er nog huisvuilzakken op straat worden gezet, voorheen een belangrijke voedselbron voor de meeuwen.

Gezamenlijk met de gemeenten Haarlem en Leiden was Alkmaar in het bezit van een langlopende ontheffing van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om meeuweneieren te behandelen. De Rechtbank in Amsterdam heeft deze ontheffing vernietigd op voorspraak van Faunabescherming en Vogelwerkgroep Alkmaar.De drie gemeenten zijn inmiddels in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. De ontheffing maakte het mogelijk te onderzoeken op welke wijze de overlast die meeuwen geven effectief kan worden tegengegaan, zodat inwoners, bedrijven en instanties zoals scholen zo min mogelijk hinder ondervinden.

www.alkmaar.nl/meeuwen

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.