Ontwerp Breestraat vrijwel klaar

Beverwijk

Het ontwerp voor de nieuwe inrichting van de Breestraat en omgeving is bijna klaar. Het plan heeft ook betrekking heeft op aansluitende stegen en de Zeestraat. Het kost vier miljoen euro en omvat een complete herinrichting.

De Breestraat krijgt een totaal ander aanzicht. Donkerrode stenen, andere bomen, een nieuwe rijrichting (die is al ingevoerd) en een stukje autovrij. Auto’s kunnen nog maar aan één kant parkeren, fietsers moeten op de hoofdrijbaan gaan rijden en de straat wordt min of meer in de lengte in vijf hoofdstroken gesplitst. Van gevel tot gevel: een zes meter brede stoep, een strook voor plantsoenen, terrassen, evenementen en bankjes, de hoofdrijbaan voor auto’s en fietsers, en dan weer een plantsoen- en evenementenstrook en een flink versmalde stoep.

Meer ruimte voor terrassen, grotere en meer gevarieerde bomen, groenperken en een podium zijn de hoofdingrediënten voor een bruisende winkelstraat, zo hoopt het college van b en w. Het plan wordt in januari in de gemeenteraad behandeld.

Kosten

De raad moet zich dan buigen over een plan dat grofweg drie ton duurder is geworden dan de bedoeling was. Maar wethouder Tim de Rudder vindt dat goed te verdedigen. Een deel van de extra kosten is min of meer te wijten aan een verkeerde berekening van het aantal vierkante meters dat moet worden herbestraat in de Zeestraat. Maar vooral de bomen maken de zaak duurder. Die worden in speciale ondergrondse beschermkratten geplant. ,,Zo’n krat kost drieduizend euro en de bomen zelf maar driehonderd euro”, verklaarde de wethouder.

Kritiek

Het complete ontwerp wordt binnenkort op de website www.rondjebree.nl gezet, zodat iedereen er kennis van kan nemen. Veel betrokkenen hebben dat in het voortraject al gedaan, want het college heeft kosten noch moeite gespaard om winkeliers, marktkooplui, winkelend publiek en pandeigenaren bij de herinrichting te betrekken.

Na wat kritiek toen ontwerpbureau Okra enkele maanden geleden een eerste schetsplan presenteerde, constateert wethouder De Rudder dat die behoorlijk is verstomd en dat alle betrokken partijen positief zijn over de herinrichtingsplannen.

,,Er zijn na input van winkeliers nog dingen in het plan veranderd. Zo wilde Okra een bolling in de straat, met het hoogste deel in het midden. Dat vinden winkeliers niet handig: bij een grote hoosbui loopt het water dan de winkels in. Er is eerder wateroverlast geweest. Dus kozen we voor een ’holle’ winkelstraat, met het laagste deel in het midden. Dan kan het water daarheen. Bijkomend voordeel is dat de auto’s zo ook niet meer zo prominent in beeld zijn”, aldus De Rudder. ,,Een ander punt wat het college heeft veranderd is het aantal bomen. Dat zouden er eerst 80 worden, dat worden er 107. Nu staan er 127. De nieuwe bomen worden echter groter.”

De herinrichting gaat voor de zomer volgend jaar van start.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.