Waarschuwing voor supermarkten Den Helder na overtreden drank- en horecawet

Bo-Anne van Egmond
Den Helder

Tijdens reguliere controles bij supermarkten op de naleving van de leeftijdsgrens voor alcohol, hebben handhavers van de gemeente Den Helder vorige week overtredingen geconstateerd.

Zo bleek dat er geen leeftijdscontrole werd uitgevoerd door de betreffende caissières bij het verkopen van alcoholhoudende drank aan jongeren.

Omdat er twijfel was over hun leeftijd, controleerden de handhavers deze jongeren. Het bleek echter dat zij 18 plus waren. Het niet controleren of iemand daadwerkelijk 18 jaar of ouder is, is strafbaar gesteld volgens de Drank- en Horecawet. Daarmee waren de supermarkten in overtreding. Aangezien bij eerdere inspecties de controles op de leeftijdsgrens wel goed werden nageleefd, blijft het in dit geval bij een waarschuwing. Bij onzekerheid over de leeftijd is het dus beter om deze te checken om zo een boete te voorkomen.

De gemeente Den Helder zet onverminderd in op de veiligheid van de stad. De controle op drankgebruik door en drankverkoop aan jongeren maakt hiervan deel uit. Er zijn regelmatig problemen met jeugd en alcohol. Daarom controleert de gemeente onder meer bij supermarkten, slijterijen en in de horeca of daar alcoholhoudende drank wordt verstrekt aan jongeren onder de achttien die – gezien hun leeftijd – nog geen drank mogen kopen. In preventieve zin werkt de gemeente mee aan voorlichting op en convenanten met scholen.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.