Schoon water voor Tuintjesweg Den Helder

Schoon water voor Tuintjesweg Den Helder
Schoon water voor Tuintjesweg Den Helder. foto: archief
HUISDUINEN

Eind februari starten de werkzaamheden aan het door Landschap Noord-Holland beheerde natuurterreintje “De Tuintjes”. De gemeente past hier de waterhuishouding aan om ervoor te zorgen dat schoon duinwater straks niet meer wegloopt in de Molensloot, maar ten goede komt aan de ontwikkeling van de natuur.

Nu wordt overtollig water uit Huisduinen nog via een drainagepijp afgevoerd en rechtstreeks op de Molensloot geloosd. Natuurliefhebber Reimer Bekius vond dit jammer. Op zijn initiatief werd daarom vorig jaar onderzocht of het mogelijk is om een nieuwe duinrel te graven door het natuurterreintje ”De Tuintjes”. Door het water langs de duinrel te laten afwateren op de Kerkhofsloot, blijft het natuurgebiedje langer vochtig en dit is gunstig is voor allerlei planten en dieren. Bovendien zijn bijzondere plantensoorten als dotterbloem, holpijp, klimopwaterranonkel en fonteinkruiden.dol op het zogenoemde kwelwater.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Den Helder en zijn onderdeel van het Waterplan Waterbreed. Door schoon water te scheiden van het polderwater van minder goede kwaliteit, verbeteren we de waterkwaliteit in wijken, de stad en in de natuur. Samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt de gemeente aan voldoende water in de droge zomer en droge voeten in de nattere winter.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Meest gelezen