Omleiding zout water Petten

Harry de Jong
Petten

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gaat het zilte water dat uit de nieuwe duinen bij Petten de binnenwateren bereikt, omleiden naar de Hargerpolder, zuidelijk van de bollenvelden.

Ook spoelwater dat door Petten is gevoerd om het zoutgehalte van het oppervlaktewater in het dorp terug te dringen wordt naar het zuiden geleid. Voor de bollenvelden wordt zoet water ingelaten vanuit het Noordhollands Kanaal.

Deze aanpak is vrijdagmiddag toegelicht aan bollenkwekers uit het gebied.

Op deze manier moet er een einde komen aan de verzilting van het sloot- en grondwater in het bollengebied bij Petten. Het hoge zoutgehalte in het slootwater was afgelopen jaar een groot probleem voor de bollenkwekers.

Het hoogheemraadschap blijft het oppervlaktewater in het bollengebied monitoren om het zoutgehalte in de gaten te houden.

Bollenkwekers kunnen leven met de oplossing, al zijn ze er nog niet geheel gerust op. Via de Zijpersluis en het Noordhollands Kanaal reikt het ziltere water uiteindelijk toch tot bij de bollenvelden. ,,Dan is het vermoedelijk al voldoende verdund, maar het is goed dat het waterschap het zoutgehalte blijft monitoren’’, zegt kweker Engel Hopman.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.