Inzameling voor grond rond eendenkooi 't Zand loopt goed

De grond rondom de eendenkooi staat vol met zeldzame bloemen. (foto koos leek)

Marten Visser
't Zand

De ’inzamelingsactie’ van Landschap Noord-Holland voor de aankoop van vijftien hectare land nabij de eendenkooi van ’t Zand loopt goed.

,,Er is al meer dan vijftigduizend euro gedoneerd’’, meldt woordvoerder Johan Stuart van de natuurorganisatie. Die is eigenaar van de eendenkooi en wil de grond er omheen graag kopen om te voorkomen dat de natuurwaarden daar worden aangetast door bij voorbeeld bollenteelt of uitbreiding van het bedrijventerrein ’t Zand.

Omdat Landschap Noord-Holland geen subsidie kan krijgen voor de grondaankoop van ’enkele tonnen’ moet dit bedrag via zogeheten crowdfunding bij elkaar worden gebracht. Via de website van de vereniging kunnen mensen doneren. De grond die rond de eendenkooi ligt wordt verkocht door de erven van landbouwer Adam de Wit, die onlangs overleed.

Afgebouwd

De Wit was een fervent natuurliefhebber, die zijn agrarische bedrijf al flink had afgebouwd. Op zijn landerijen mocht de natuur zijn gang gaan, weet Stuart. ,,Er groeiden bij voorbeeld rietorchissen, daar was hij erg trots op.’’ Landschap Noord-Holland krijgt van de erven het eerste recht van koop, maar moet dan wel in september het aankoopbedrag bij elkaar hebben.

Uiteraard is er ook weerstand. Zo vrezen bollenboeren en ondernemers dat het werken voor hen moeilijker zal worden als Landschap Noord-Holland zijn areaal uitbreidt. Sjaak de Heij uit ’t Zand betoogde daarom zaterdag in deze krant dat de aankoop vooral niet door moet gaan. Landschap Noord-Holland zou de eendenkooi voor een symbolische prijs hebben gekregen, aldus De Heij. Dat is onzin, meldt opzichter Do van Dijck van de natuurorganisatie. ,,De toenmalige gemeente Zijpe heeft de kooi gekocht van een ondernemer voor 330.000 gulden en aan ons doorverkocht voor 270.000 gulden.’’

Die lagere prijs is volgens Van Dijck te verklaren omdat de gemeente het stiltegebied rondom de eendenkooi, waar bedrijfsmatige ontwikkelingen moeilijk zijn, verkleinde van 1506 naar 753 meter. ,,Voor de aanleg van industrieterrein. Dat maakt de waardevermindering van zestigduizend gulden aannemelijk. Maar symbolisch was het bedrag dat wij betaalden allerminst.’’

Volgens Van Dijck wordt weliswaar gesproken over landbouwgrond die zijn organisatie wil kopen, maar is het in feite natuur. Eigenaar De Wit liet de bestemming van de grond wijzigen van ’agrarisch’ naar ’natuur’ en ontving daarvoor ook een financiële vergoeding van de provincie. Van Dijck: ,,De gronden zijn dus al natuur. Waarom dan toch kopen? Omdat we ons ondanks de natuurstatus zorgen maken over de natuurwaarden daar. Wij willen de percelen in eigendom hebben om er zeker van te zijn dat de bloem- en vogelrijke gronden intact blijven.’’

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.