AZ: Verder praten met Alkmaar 'waste of time'

René Neelissen, voorzitter van de raad van de commissarissen van voetbalclub AZ.
Alkmaar

,,Kansloos, waste of time''. De voorzitter van de raad van commissarissen van voetbalclub AZ was dinsdagochtend helder in zijn antwoord op een vraag van kortgedingrechter T. Roëll. De vraag luidde: Heeft het zin dat AZ ertoe veroordeeld wordt toch weer te gaan praten met de gemeente Alkmaar over vestiging van een nieuw trainingscomplex in de Westrand? ,,Alkmaar moet accepteren dat de beslissing gevallen is'', voegde Neelissen er nog aan toe.

Alkmaar wil dat de rechter AZ dat inmiddels een overeenkomst heeft met de gemeenten Wormerland en Zaanstad over een trainingscomplex in de Kalverhoek, dwingt verder te gaan onderhandelen over de Westrand.

Nadat advocaten van beide zijden anderhalf uur lang argumenten hadden opgedist, stelde de kortgedingrechter de allesomvattende vraag aan de raadsman van de gemeente: Maar heeft het wel zin. AZ-raadsman Evert Hoekstra had in soms felle bewoordingen duidelijk gemaakt dat AZ helemaal klaar is met Alkmaar. Hij zei zelfs dat er geen enkel vertrouwen meer is tussen de beide partijen. Is dat wel een basis om op verder te gaan? vroeg mr.Roëll.

Nou, zei mr. Pieter Nabben, namens de gemeente: Als er een uitspraak is van de rechter dat de partijen tot elkaar veroordeeld zijn, dan ontstaat er wellicht een sfeer van: We moeten er toch iets van maken. ,,En als het dan toch niet lukt, volgt er misschien wel weer een nieuw kort geding'' aldus Nabben. ,,Tsja'', zei de rechter met een blik van 'Geloof je het zelf', ,,dan heeft u mij niet nodig maar een spelleider.''

Waarop Nabben meteen een visje uitwierp naar de overzijde van de zaal: ,,Dan mag AZ zelf bepalen wie die spelleider wordt.'' Het antwoord van zowel Nelissen en Hoekstra was direct afwijzend.

Rechter Roëll bepaalt op 5 augustus wat er gaat gebeuren. Uit zijn vraagstelling kan worden opgemaakt dat hij er niets in ziet de twee partijen tot het zweetkamertje te veroordelen. Hij zou als tussenvonnis nog kunnen verordonneren dat AZ en de gemeente onder leiding van een mediator verder praten, maar hij zal ook opgemerkt hebben dat de weerzin aan AZ-kant onoverkomelijk is. Mocht de rechter de eis van Alkmaar wijzen, dan rest de gemeente de weg van de schadeclaim. ,,Er zijn heel veel kosten gemaakt,'' zei mr. Nabben maar alvast.

'Alkmaar onbetrouwbaar'

,,AZ probeert een beeld te schetsen als zou een overeenkomst met de gemeente Alkmaar over de Westrand ver weg zijn. Dat beeld is niet juist.''Treffender had mr. Pieter Nabben, die gisteren namens de gemeente optrad in het kort geding tegen voetbalclub AZ, de gang van zaken in de Alkmaarse rechtbank niet kunnen samenvatten. AZ en de gemeente etaleerden een volstrekt tegengestelde zienswijze op de situatie op 18 mei, de dag dat AZ de stekker uit het trainingscomplex in de Westrand trok.Volgens AZ-raadsman Evert Hoekstra was er 'helemaal niets' waar de voetbalclub zijn handtekening onder had kunnen zetten. Vervolgens presenteerde hij een lijst van zeven punten die voor AZ zwaar wogen en die niet uitonderhandeld waren. Het ging over huur, over erfpacht, over aanbestedingen, over maatschappelijke diensten die AZ aan de gemeente zou leveren, het ging over leningen, over bankgaranties. En het ging over bezwaarmakers die voor onaanvaardbare vertraging dreigden te gaan zorgen.Mr. Pieter Nabben bracht er tegenin dat al die punten juist wèl opgelost waren, op één na: die van de bezwaarmakers. Er lag het beroep van de erven Molenaar dat echter - daar waren hooggeleerden het allemaal over eens, volgens Nabben - de komst van het trainingscomplex niet zouden vertragen.Welles nietes dus en dat gold ook voor de waardering van de overeenkomst die gemeente en AZ in 2011 hadden gesloten. Volgens de gemeente een stuk waar AZ aan gehouden kon worden. Volgens AZ niet meer dan een intentieovereenkomst die nog verder uitgewerkt moest worden.Een vechthuwelijk. Waarbij de één, de gemeente, zich eraan ergert dat de ander met steeds weer nieuwe eisen komt en vreemd gaat in de Kalverhoek. En de ander, AZ, zich mateloos irriteert dat de ander toezeggingen niet nakomt of tergend traag werkt. Of op cruciale momenten gewoon niet bereikbaar is, niet terugbelt, achterbaks handelt. ,,De gemeente is een onbetrouwbare gesprekspartner gebleken'', zei AZ-raadsman Evert Hoekstra op 'n zeker moment.Rechter T. Roëll kan eigenlijk maar een ding doen: die onvruchtbare relatie beëindigen.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen