Poging SP om socialer beleid te bewerkstelligen mislukt

Redacteur Den Helder
DEN HELDERDrs F. Bijlweg

De SP vindt het jammer dat het niet is gelukt om met de coalitiepartijen overeenstemming te bereiken over een socialer beleid.

De afgelopen weken hebben de coalitiepartijen gesprekken gevoerd met oppositiepartijen uit de gemeenteraad. Het college steunt niet meer op een meerderheid in de raad na het vertrek van twee leden vand e fractie van Trots. Zij zitten nu bij de Stadspartij.

De SP zag in de ontstane situatie kansen om een socialer beleid van de grond tekrijgen in Den Helder. In de gesprekken is uitvoerig gesproken over de kernpuntenvan de SP, de volgende vijf speerpunten maakten deel uit van wat erbesproken is:

* De bibliotheek in de Schooten blijft open* Schoolzwemmen wordt weer ingevoerd* Buurthuizen blijven behouden in alle wijken* Een menselijke thuiszorg* Geen bezuiniging op de sociale werkplaats

Hoewel de gesprekken volgens fractievoorzitter Dirk Pastoor in een goede sfeer verliepen, was in zijn ogen van te voren al duidelijk dat de programmapunten en visie van de SP en die van de coalitiepartijen niet bepaald dicht bij elkaar lagen. Niet alleen op het gebied van de sociale voorzieningen, maar ook op het gebied van de stadsvernieuwing en Willemsoord lagen er verschillen.

Verder is er gesproken over de ontwikkeling stationsgebied, verplaatsing schouwburg en nieuwbouw bibliotheek. De SP had deze plannen willen terugbrengen naar 'een acceptabel niveau' zodat de sociale speerpunten van de partij bekostigd zouden kunnen worden.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.