Zaanstad verwacht toename woningbouw

Wim van Dijk
Zaanstad

Vier ton beschikbaar stellen ter ondersteuning van de buurthuizen, eenmalig drie ton om de gemeente te promoten tijdens Sail, vijf ton voor het bouwen van woningen.

Ziedaar wat hoofdpunten uit de begroting van Zaanstad voor de jaren 2015-2018 die donderdag werd gepresenteerd.

’De stad als motor voor het herstel’ luidt het motto waaronder Zaanstad volgend jaar aan de slag wil. Het gemeentebestuur signaleert een voorzichtig economisch herstel. Daar wil men op meeliften via het creëren van meer werk en de bouw van meer woningen.

,, Het is realistisch om de woningbouwprognose weer op te trekken naar circa zeshonderd woningen per jaar,’’ aldus het gemeentebestuur. Wethouder Dick Emmer: ,,We worden weer benaderd door partijen.’’ Woningbouw is ook nodig om de verwachte bevolkingsgroei op te vangen. Zaanstad wil het zelf bouwen van woningen stimuleren. Twee van de vijf ton is daarvoor bestemd. Voor het project ZaanIJ is drie ton uitgetrokken.

Files

Het gereedkomen van de tweede Coentunnel pakt positief uit, zegt Emmer. ,,Files zijn er bijna niet meer, dus Zaanstad is gestegen op de aantrekkelijkheidsindex.’’

Optimisme ook voor wat betreft de werkgelegenheid. De gemeente hoopt op een stijging van ongeveer drieduizend arbeidsplaatsen de komende vier jaar.

Verwezen wordt naar de Ikea en de gevangenis en potentieel geschikte terreinen als Hembrug en Hoogtij. De ervaring heeft geleerd dat zo’n tien procent van de arbeidsplaatsen beschikbaar komt voor werkzoekenden met een lager opleidingsniveau.

Krap

Het gemeentebestuur komt voorts met een ondersteuningsregeling voor de verzelfstandigde buurthuizen die krap bij kas komen te zitten. De komende vier jaar is er ieder jaar vier ton voor uitgetrokken. De ervaring tot nu toe is dat de buurthuizen moeite hebben om rond te komen. Een gering tekort kan op deze manier bijgepast worden.

Zaanstad wil een graantje meepikken van alle aandacht die Sail, dat volgend jaar weer in Amsterdam wordt gehouden, zal trekken.

Emmer: ,,We willen investeren in evenementen die we kunnen koppelen aan Sail’’,

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.