Raad Beemster wil vrijliggend fietspad Purmerenderweg

Debbie de Vries
Zuidoostbeemster

De gemeenteraad van Beemster wil dat er een vrijliggend fietspad komt langs de Purmerenderweg in Zuidoostbeemster. Het gaat om het stuk ten noorden van de Rijperweg.

VVD, CDA en de Beemster Polder Partij (BPP) riepen het college via een motie op om onderzoek te doen naar de haalbaarheid. De motie werd gesteund door de andere fracties, PvdA/GroenLinks en D66.

De partijen willen dat het college op korte termijn in gesprek gaat met onder andere het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en Rijkswaterstaat om de mogelijkheden (zowel infrastructureel als financieel) te onderzoeken.

Al jaren wordt er gesproken over de onveilige situatie voor fietsers. ,,De aanwonende schoolkinderen van de Purmerenderweg moeten langs de onveilige, niet verlichte en te smalle Purmerenderweg fietsen’’, aldus de raadsleden.

Volgens de fracties wordt het in de toekomst alleen maar drukker en gevaarlijker op de Purmerenderweg.

,,De reeds in gang gezette maatregelen voor een betere doorstroming Hoorn-Purmerend-Amsterdam (aansluiting van de Purmerenderweg op de N244 en verdubbeling van de brug tussen de N247 en de N509) zal ervoor zorgen dat de verkeersdruk op de Purmerenderweg toeneemt.’’

De partijen vinden dat de overheid daarom ook actie moet ondernemen om aanwonenden en weggebruikers te beschermen voor de gevolgen van die maatregelen.

Wethouder Dick Butter vertelde tijdens de vergadering dat het college de motie omarmt. Hij vraagt zich wel of een fietspad financieel haalbaar is. Dat was ook de vraag van D66 en PvdA/GroenLinks.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.