Fanfare Patrimonium vreest einde

Patrimonium tijdens de misschien wel laatste Koninginnedag-aubade. Foto Theo Verdiesen/Enkhuizer TV-Krant

Redacteur West-Friesland
enkhuizen

Eén van de oudste muziekverenigingen van Enkhuizen dreigt te verdwijnen. Fanfare Patrimonium heeft bijna geen leden meer over. ,,Als er niet snel iets gebeurt, moeten we op 4 september de boel opheffen’’, luidt bugelspeelster en oud-bestuurslid Greet de Boer de noodklok.

Dat was de droevige constatering tijdens de laatste algemene ledenvergadering. ,,We zijn het er over eens dat met zo weinig mensen spelen niet leuk meer is. Ook financieel is het dan niet meer op te brengen’’, zegt De Boer. Na de zomervakantie blijven nog welgeteld negentien leden over. ,,Daar zitten ook mensen bij die wegens langdurige ziekte al een tijd niet meer meespelen.’’

Lees het hele artikel in de Enkhuizer Courant en het Dagblad voor West-Friesland van donderdag 7 juli.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen