Mogelijk meer wonen op Visserseiland Hoorn

Jaap Stiemer
Hoorn

De Hoornse politiek krijgt binnenkort de vraag voorgelegd of er aan de zuidkant van het Visserseiland nog meer woningen kunnen worden gebouwd.

De vraag is onderdeel van het concept van de Binnenstadsvisie die op 26 januari in de algemene raadscommissie wordt behandeld. Het stuk en de uitkomsten van de politieke beraadslagingen moeten op verschillende gebieden de richting gaan bepalen waarvan het heen moet met het centrum van Hoorn. Het concept van het beleidsstuk is voor ene belangrijk deel beschrijvend van aard, maar er worden ook verschillende toekomstbeelden geschetst en vragen voorgelegd.

Op het gebied van het toevoegen van woningen aan dfe binnenstad van Hoorn, of aan de rand daarvan, worden verschillende opties genoemd. Een belangrijke plek is het Pelmolenpad en de aanpalende Prismalocatie. Daar zou op eenzelfde manier gebouwd kunnen worden als in de jaren ’90 op het Jeudje. Een factor waarmee rekening moet worden gehouden op die plek is het aanleggen van een tunnel onder het spoor door, een plan dat door de huidige coalitie is afgeblazen. Afgesproken is echter dat er geen besluiten worden genomen die het aanleggen van de Carbasiusweg helemaal onmogelijk maken. Ook moet er volgens de Binnenstadsvisie rekening mee worden gehouden dat het Pelmolenpad nodig blijft voor parkeren.

De politiek wordt ook gevraagd zich uit te spreken over het toevoegen van meer woningen aan het Visserseiland, waarvan de zuidpunt nog onbebouwd is. In dit idee moet worden meegenomen dat de plek mogelijk ook kan worden ingezet om de grote charterschepen te laten afmeren, iets wat zich minder goed met woningbouw laat combineren.

Voordat de algemene raadscommissie (en daarna de raad) zich uitspreken over de toekomst van de binnenstad, komt het stuk op 20 januari nog in het Overleg Leefbaarheid Binnenstad.

De Binnenstadsvisie is tot stand gekomen door onder meer verschillende discussieavonden in de binnenstad te organiseren.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen