Succesvol Zeestad mag tweede termijn

Herinrichting Beatrixstraat. Volgens wethouder Kuipers zorgt Zeestad er voor dat de stadsvernieuwing in Den Helder voortvarend wordt aangepakt.
Den Helder

Wegens succes geprolongeerd. Dat geldt wellicht ook voor Zeestad BV.

Burgemeester en wethouders willen de gemeenteraad binnenkort voorstellen de ontwikkelmaatschappij na afloop van de huidige periode, op 1 januari 2019, een nieuwe termijn van vijf jaar te gunnen. Volgens wethouder Lolke Kuipers (D66) ’hoef je maar rond te kijken en te zien hoe Den Helder op veel plekken is opgeknapt, om te weten dat Zeestad zijn bestaansrecht heeft bewezen.’

Stroperigheid

Zeestad, waarvan gemeente en provincie elk voor de helft aandeelhouder zijn, werd tien jaar geleden in het leven geroepen. De organisatie moest de stadsvernieuwing een impuls geven. Er gebeurde op dat punt namelijk te weinig in Den Helder. Veel plannen en ideeën verzandden in ambtelijke stroperigheid, steeds weer nieuwe rapporten van onderzoeksbureaus en eindeloze discussies in de gemeenteraad.

,,Zeestad moest het grote stadsvernieuwingsplan dat de gemeenteraad had vastgesteld uitvoeren, door op enige afstand van de ambtelijke organisatie en politiek te opereren. Dat is goed gelukt.’’

Invloed

Critici in de gemeenteraad stellen dat Zeestad te eigengereid is en politici daar geen invloed op hebben. Als jongste voorbeeld wordt de komst van de beting genoemd, als kunstwerk op het stationsplein tegenover vishandel Boon. Kuipers: ,,De gemeente is aandeelhouder, vertegenwoordigd door het college en het college is verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad. Die heeft dus wèl invloed. Maar het is niet de bedoeling dat de politiek over elk detail discussieert. Dan gebeurt er weer niks. Wat die beting betreft: daar zijn zóveel mensen en organisaties bij betrokken, dat je echt niet kunt spreken van een Zeestadactie.’’

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.