Verhard pad in plantsoen Enkhuizen

Paul Gutter
Enkhuizen

Er komt in het Wilhelminaplantsoen in Enkhuizen een verhard pad, waarmee ook mindervaliden straks het nieuw te bouwen Syngenta Paviljoen en milieu educatief centrum De Witte Schuur goed kunnen bereiken. Zo’n pad kost al gauw 70.000 euro en financiële dekking ontbreekt nog. Maar dat het er moet komen, staat voor de gemeenteraad wel vast.

Bij de behandeling van de Kadernota 2017-2021 kwamen de fracties SP, CDA, Nieuw Enkhuizen, Christenunie-SGP, Lijst Quasten en het Enkhuizer Alternatief deze week met het voorstel op de proppen. Vorig jaar stelde de gemeenteraad drie ton beschikbaar voor de bouw van een nieuwe kantine annex theepaviljoen voor de vrijwilligers en bezoekers van de hertenkamp en de kinderboerderij. Onlangs kwam daar 50.000 euro bij van het jubilerende Syngenta. Stichtingen Leekerweide en De Baanbreker, die de hertenkamp en kinderboerderij exploiteren, zamelen zelf fondsen in voor de aankleding.

In de plannen is tot dusver echter geen rekening gehouden met de toegankelijkheid. Die is nu ronduit slecht. Al jaren zijn er klachten dat de kiezelpaden in het plantsoen een vrijwel onneembare hindernis zijn voor mensen die slecht ter been zijn of een rolstoel of booster gebruiken.

Raadslid Hans Langbroek (HEA) stelde hierover al eerder schriftelijke vragen, die ook deze week beantwoord werden. Hierin geven burgemeester en wethouders aan dat bij de gemeente ’geen klachten bekend zijn over de toegang’ en dat ook het college voorstander is van een goede toegankelijkheid. ’Maar vooral in de historische binnenstad zijn er veel situaties, waarbij het verbeteren van de toegang niet altijd realistisch is.’

De kosten voor een gefundeerd schelpenpad, dat ook geschikt is voor taxi’s en onderhoudsvoertuigen, bedragen minimaal 70.000 euro. Dat is nog exclusief de kosten voor het klein en groot onderhoud. Ook door gebruik van andere materialen kan de prijs nog hoger uitvallen.

Uitvoering

De financiële dekking kan volgens de indienende fracties komen uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV), een provinciale subsidieregeling. Alleen D66 en PvdA steunden het voorstel niet. ,,Dit is uitvoering en dus aan het college’’, vond Emile van Marle (D66). ,,We hadden het vorig jaar als kader kunnen stellen bij de vaststelling van het krediet, of we kunnen het verankeren in ons beleid voor openbare gebouwen. Maar het hoort niet thuis in deze Kadernota.’’

Wethouder Erik Struijlaart ontraadde in eerste instantie het voorstel, ook omdat ISV-subsidie niet zeker is. De indieners hielden echter voet bij stuk. ,,Dan gaan we kijken naar een oplossing en komen we zo snel mogelijk met een voorstel, waar we ook een financiële dekking aan zullen koppelen’’, beloofde Struijlaart.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen