Raadsvragen over thuiszorg Castricum

Castricum

John Hommes heeft namens de PvdA Castricum raadsvragen gesteld over de thuiszorg. Dit naar aanleiding van de ontwikkelingen in de Achterhoek.

Hier heeft zorgaanbieder Sensire het ontslag aangevraagd voor al zijn 800 thuishulpen vanwege de voorgenomen rijksbezuinigingen op huishoudelijke hulp. Belangenorganisatie van zorgondernemers Actiz vreest dat meer thuiszorgorganisaties dit voorbeeld volgen. Veel gemeenten worstelen met de bezuinigingen. De PvdA wil een inventarisatie van de situatie in Castricum. De partij vraagt en of er soortgelijke maatregelen door thuiszorgaanbieders worden overwogen. Ook wil Hommes weten welke het college in dit geval heeft voor de thuiszorgontvangers en thuishulpen. En, indien het niet in Castricum speelt, of het college bereid is om op korte termijn met de directies van de thuiszorgaanbieders in gesprek te gaan om de mogelijkheden te bespreken om drastische ontslagbesluiten te voorkomen.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.