Texel laat Groeneplaats ongemoeid

Hier wordt voorlopig niet gebouwd. Dat betekent ook dat het poffertjesrestaurant, dat tot na de zomer mocht blijven, veel langer open kan blijven. Foto Gertha Wessels

Nico Volkerts
Texel

De Groeneplaats blijft open. In ieder geval de komende vier jaar.

Dat hebben de coalitiepartijen VVD, PvdA en Texel2010 vastgelegd in het samenwerkingsakkoord ’Samen Zelfstandig’. De titel slaat op het streven van Texel om de onafhankelijkheid te behouden, juist door samenwerkingsverbanden aan te gaan met anderen, zoals de Waddeneilanden en de Noordkop.

Niet bouwen

Een van de opvallendste afspraken in het akkoord is het besluit om niet te bouwen op de Groeneplaats. De PvdA heeft zich bij deze wens van de coalitiepartners neergelegd. Voor Texel2010 was het een van de speerpunten in de campagne. De partij is van begin af aan vóór openhouden van de Groeneplaats geweest.

De VVD was aanvankelijk voor bebouwing maar ging de verkiezingen in met het voorstel om in ieder geval nu niet te bouwen. Vanwege de zwakke economie zou er geen behoefte zijn aan nog meer winkelruimte en woningen.

Kier

Bebouwing is niet helemaal van de baan. De partijen zijn overeengekomen de plannen voor deze raadsperiode in de ijskast te zetten. De deur staat echter op een kier: als de economie sneller aantrekt dan verwacht, kan een heroverweging over de verkoop van kavels plaatsvinden.

Sociaal

De coalitiepartijen spreken van een sociaal-liberaal akkoord. Het sociale zit hem onder andere in de afspraak de komende jaren niet verder te bezuinigen op budgetten voor cultuur, sport, verenigingen en minimabeleid.

De PvdA is vooral tevreden over de afspraken op het gebied van zorg en welzijn. Inzet is dat geld en werk in de zorg voor het eiland behouden blijven. ’Liever iets meer uit geven aan zorg dan kiezen voor een oplossing die minder kwaliteit oplevert. Zij die het nodig hebben, moeten altijd toegang krijgen tot huishoudelijke en persoonlijke hulp en zorg.’

Liberaal

Het liberale element komt tot uiting in meer ruimte voor toerisme en bedrijvigheid, stimulering van de werkgelegenheid en mensen aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid.

De VVD krijgt ook de zo gewenste wethouder toerisme.

Schoon strand

Enkele minder belangrijke maar opvallende afspraken: Texel moet het schoonste strand van Nederland krijgen, team Leefomgeving gaat naar buiten toe weer Gemeentewerken heten, en de VVV moet op zondag open.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.