Besparing opheffing buitendienst Enkhuizen blijft vraagteken

Paul Gutter
Enkhuizen

Of de opheffing van de eigen buitendienst in 2007 de gemeente Enkhuizen sindsdien jaarlijks de beoogde besparing van 2,5 ton heeft opgeleverd, zal wel altijd een vraagteken blijven. De antwoorden van burgemeester en wethouders op vragen van raadslid Hans Langbroek (Het Enkhuizer Alternatief) geven hierover geen duidelijkheid.

Langbroek had B en W gevraagd hoeveel goedkoper de gemeente jaarlijks uit is door het onderhoud van de buitenruimtes uit te besteden. Daarnaast wilde hij weten hoe zwaar de uitblijvende verkoop van de voormalige gemeentewerf Het Witte Hert op de bestedingsruimte voor het onderhoud drukt. Zelf becijferde Langbroek dat de gemeente hierdoor 2,4 miljoen euro (de vraagprijs voor het pand) minder in reserve heeft dan men destijds dacht beschikbaar te hebben. Ook zou de opheffing van de buitendienst volgens Langbroek gepaard zijn gegaan met 750.000 euro aan zogenoemde frictiekosten.

Dat laatste ’verbaast’ B en W. ’De kosten voor het sociaal plan voor de buitendienstmedewerkers waren destijds geraamd op 500.000 euro, uiteindelijk is 480.500 euro uitgegeven.’ Bovendien stellen B en W nu dat destijds niet de volledige dienst is afgestoten, maar dat deze is ’afgeslankt’ en dat er ook nieuwe taken zijn bijgekomen. Zoals een servicedienst, werkvoorbereiders en handhavers.

Economische crisis

De verkoop van Het Witte Hert is niet gelukt door de economische crisis. ’Inmiddels is de voormalige gemeentewerf voor het grootste deel verhuurd en vinden er weer gesprekken plaats over de mogelijke verkoop. Met het herstel van de vastgoedmarkt zijn de kansen een stuk beter gevonden’, aldus B en W. Het onderhoud van Het Witte Hert, in 2015 zo’n 28.000 euro, wordt nagenoeg gedekt uit de verhuurinkomsten. Daarnaast rekent het college voor dat de gemeente, op basis van de vraagprijs van twee miljoen euro minus de boekwaarde van een miljoen, een bedrag van een miljoen minder aan eenmalige inkomsten heeft gehad.

De daadwerkelijke besparing - het verschil tussen onderhoud zelf doen en uitbesteden - is in 2011 eenmalig in beeld gebracht en bedroeg toen 20.600 euro. Een bedrag dat twee ton hoger geweest zou zijn als er geen strenge winter met veel gladheid was geweest. Op de vraag hoeveel het uitbesteden van een klus nu kost in vergelijking met laten uitvoeren door een eigen buitendienst, is volgens het college geen eenduidig antwoord te geven. ’Dit hangt af van de klus en de prijs die op dat moment in de markt moet worden betaald. Inmiddels zijn we zes jaar verder en is de vergelijking tussen de buitendienst van toen niet meer te maken met de omvang van het huidige uitbestede werk. Dat is appels met peren vergelijken.’

Meer nieuws uit West-Friesland