Hoornse docenten ontwikkelen hulpmiddel tegen pesten

Cees Beemster
HOORN

Docenten Krystle Kors (31) en Kim Schouten (29) hebben een app ontwikkeld waarmee onder meer pesten preventief kan worden aangepakt. Beiden geven les aan het Dampte, onderdeel van het Taborcollege, in Hoorn. Het leerlingvolgsysteem (LVS) voor docenten dat zij hebben vervaardigd, toont aan hoe de verhoudingen binnen een groep liggen.

Op school werken Schouten en Kors met het sociale vaardigheidsprogramma KIC (Kracht In Controle), dat bedoeld is om de veiligheid op school te vergroten. ,,Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten we leerlingen voelen hoe het is om gepest of gediscrimineerd te woren. Daarnaast hebben we de les ’Wie ben ik’ en hierin vertellen leerlingen dingen over zichzelf die anderen niet weten. Wat volgt is meer begrip voor het gedrag van leerlingen.’’

De bevindingen tijdens de lessen moesten voorheen worden opgeschreven door de docenten en mentoren in een leerlingvolgsysteem (LVS). Daar ging ontzettend veel tijd in zitten. Tijd waar het de docenten van tegenwoordig behoorlijk aan schort. Schouten: ,,Om de werkdruk voor ons, maar ook voor andere docenten, te verlichten, hebben we via onze directeur contact gelegd met twee oud-leerlingen om een app te maken.’’

Resultaat

De oud-leerlingen, Mike Ronday (21) en Joey Dedecker (21), zijn een jaar bezig geweest om de app te ontwerpen. ,,En het resultaat mag er zijn’’, gaat Kors verder. ,,We kunnen nu een link sturen naar de leerlingen, waarin ze een aantal vragen beantwoorden. Met een druk op de knop worden de uitkomsten van de vragenlijst in een sociogram (soort grafiek, red.) gegoten en hierin kunnen de docenten en mentors zien welke leerlingen in positieve zin opvallen of welke behoefte hebben aan extra aandacht.’’

De app gaat vandaag online en de beide docenten hopen uiteraard dat veel collega’s er baat bij zullen hebben. ,,Het programma gaat op meerdere scholen draaien en we zijn met de overheid in gesprek om officieel ’goedgekeurd’ te worden.’’

Op het moment dat het onderwerp pesten veel aandacht kreeg, schoten de bureaus en instanties als paddenstoelen uit de grond. Krystl Kors vertelt: ,,Deze bureaus gingen ons als docent wel even vertellen hoe we het pesten op school op moesten lossen. Wanneer we zo’n boek aanschaften en opendeden, dachten we bij onszelf: ’Als de schrijver van dit boek één keer een puber in het echt heeft gezien, dan weet hij of zij dat dit niet gaat werken.’ Leuk bedacht allemaal, maar het werkt niet.’’

Haar collega Kim Schouten gaat verder. ,,We hebben met onze praktijkervaring een app gemaakt waar onderwerpen als pesten, discriminatie en seksualiteit samenkomen. En waardoor docenten overzichtelijk krijgen wat er binnen een groep speelt en waar de pijnpunten liggen.’’

KIC-app

De app laat op een heldere manier, door middel van bijvoorbeeld grafieken en sociogrammen, zien welke leerlingen er in positieve of negatieve zin opvallen. ,,De kinderen krijgen een link met hierin een vragenlijst. Hier kunnen ze anoniem invullen wie bijvoorbeeld in hun ogen de stoorzenders zijn binnen de klas, met wie ze na school graag wel of niet omgaan, enzovoorts. Als iedereen dezelfde stoorzender invult, kunnen wij hier iets aan doen. Maar ook wanneer uit de antwoorden blijkt dat een leerling buiten de groep valt, kunnen wij deze leerling extra, persoonlijke aandacht geven of bijvoorbeeld uitzoeken waarom hij of zij niet zo geliefd is.’’

Verantwoordelijkheid

,,Onze verantwoordelijkheid als docent gaat, zeker in deze gevallen, verder dan kennisoverdracht. Door op tijd in te zien welke leerlingen er gepest worden of zelf pesten, kunnen we dit gedrag preventief aanpakken. Het KIC-programma is een leerlingvolgsysteem dat leerlingen vier jaar volgt en aantoont hoe gelukkig een kind is, hoe het gesteld is met zijn of haar zelfvertrouwen, hoeveel belangstelling hij of zij toont in anderen en nog veel meer. Een hoop werk als je het allemaal moet uitschrijven, maar door de KIC-app kunnen de gegevens binnen een paar minuten worden verzameld. Hiermee wordt de werkdruk van docenten verlicht en we hopen dan ook dat alle docenten gebruik gaan maken van deze app.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen