Dertien woningen voor Oostknollendam

Koos Reitsma k.reitsma@hollandmediacombinatie.nl
Oostknollendam

De gemeente Wormerland wil dertien woningen bouwen aan de zuidkant van Oostknollendam, even voorbij de Braak en nog vóór de botenhuizen.

De bouwlocatie is een buitendijks gelegen stukje rietland, een natuurgebied tussen de Zaan en de Wormerringdijk, en het bestemmingplan moet dan ook gewijzigd worden.

In het bouwplan staan vier vrije kavels ingetekend voor vier half vrijstaande eengezinswoningen aan de Zaan. Aan de Wormerringdijk is ruimte gereserveerd voor drie blokken van drie woningen. De benodigde parkeergelegenheid moet op het eigen terrein komen en langs de toegangsweg, uit het zicht van de Wormerringdijk. Vereniging Liberaal Wormerland (VLW) tekent daarbij aan dat iedere woning dan twee parkeerplaatsen moet krijgen.

Het enige voorbehoud dat de gemeenteraad maakt, is dat de inwoners van Oostknollendam dertien woningen op die plek ook moeten zien zitten. De leden van de contactcommissie zijn van plan om een enquête onder de dorpsbewoners te houden. Mochten die in meerderheid negatief oordelen, dan kan de procedure in een volgend stadium alsnog worden beëindigd.

Provincie

Het rietlandje bij de Braak valt nu onder de noemer ’landelijk gebied’, en daarop is, zoals gesteld, in principe geen woningbouw mogelijk. De voltallige gemeenteraad geeft aan geen bezwaar te hebben tegen bouwen, maar er zijn meer partijen die er iets over te zeggen hebben. Zo ziet de provincie Noord-Holland liever dat gemeenten hun woningbouwplannen binnen bestaand bebouwd gebied realiseren. Bovendien valt het rietlandje in de Rijksbufferzone Purmerend-Zaanstad en ook binnen die bufferzone mag eigenlijk geen woningbouw plaatsvinden.

Er zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld omdat geen andere geschikte locaties voorhanden zijn. De vraag is of de provincie de mening van de gemeente Wormerland deelt, dat er geen alternatieven zijn binnen bestaand bebouwd gebied. Verder moet ook het hoogheemraadschap om toestemming worden gevraagd en is onder meer een onderzoek nodig naar de gevolgen van het bouwplan voor het Wormer- en Jisperveld. Want dat is een Natura 2000-gebied.

GroenLinks stelt voor om dit plan bij de andere plannen voor woningbouw in Oostknollendam te voegen en dat in z’n totaliteit bij de provincie ter beoordeling aan te bieden.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.