Zorg voor oudere werknemer bij cao Tata

Zorg voor oudere werknemer bij cao Tata
Nog lang geen witte rook bij de cao-onderhandelingen tussen de bonden en Tata Steel.
© foto Ron Pichel
IJmuiden

Zorgen dat de oudere werknemer bij Tata Steel veilig de eindstreep (pensioenering) haalt, is een belangrijk thema tijdens de cao-onderhandelingen tussen de bonden en de directie van het staalbedrijf die vandaag beginnen.

FNV Metaal zet het garantiepact in waarbij ouderen vijf jaar voor hun pensioenering voor de helft van de normale arbeidstijd kunnen werken. Hun pensioenopbouw loopt gewoon door. De vrijgekomen ruimte wordt opgevuld door een jongere die door de senior wordt begeleid.

Vakverening De Unie stelt iets dergelijks voor en wil het personeelsleden vanaf 50 jaar mogelijk maken om minder te gaan werken. ,,Tachtig procent van het werk tegen negentig procent van het normale loon met een honderd procent pensioenopbouw”, noemt Erwin Rog (coördinator arbeidszaken) van De Unie het. ,,Mensen moeten gezond hun pensioen kunnen halen. En tegelijkertijd kun je op die manier banen creeëren voor instromers.

CNV Vakmensen wil tijdens de besprekingen voor een nieuwe arbeidsovereenkomst voor de pakweg negenduizend werknemers ook het accent leggen op duurzaamheid wat het personeel betreft, zegt onderhandelaar Peter Boëseken van de vakvereniging. Evenals FNV Metaal vindt ook Boëseken dat uitzendkrachten die langere tijd bij het bedrijf werkzaam zijn, in vaste dienst moeten komen.

Ook pleit de CNV-vakbondsman voor soepeler regels voor werknemers zoals bij voorbeeld minder werken in geval van zieken thuis. Daarnaast stelt CNV Vakmensen voor dat elk personeelslid een budget van duizend euro te verteren heeft voor scholing of opleiding. ,,Dat kan ook zijn voor een vervolg van de loopbaan buiten Tata Steel”, aldus Boëseken.

De regelingen zouden Tata Steel veel geld kosten, beseffen de bonden. Maar het staalbedrijf heeft eindelijk het economisch getij mee. Onlangs maakte het concern bekend voor het eerst in vijf kwartalen weer winst te maken. In Europa (dus ook IJmuiden) verbeterden de prestaties, vooral door een sterke vraag naar staal vanuit de bouw en de automobielindustrie. Vandaar dat de vakverenigingen ook inzetten op een loonstijging.

FNV Metaal gaat uit van 2,5 procent extra voor het personeel, evenveel als de landelijke FNV. De bond wil een cao met de duur van een jaar. De Unie wil de overeenkomst voor twee jaar vastleggen en daar een verhoging van zes procent aan koppelen. procent.

De VHP pleit voor een tweejarige cao, met een loonsverhoging van 2,5 procent per jaar, zegt Erik Langeweg van de verenigingen. Ook de bond voor hoger personeel wil regelingen voor de oudere werknemer en mogelijkheden tot het volgen van opleidingen.

Een belangrijke hobbel is in oktober vorig jaar al genomen. Namelijk een verlenging van het Werkgelegenheidspact met vijf jaar.

Meer nieuws uit Kennemerland

Lees hier de digitale editieVolg ons