Adderpopulatie blijft kwetsbaar

Daan Doedens
Nijmegen

Het aantal adders in Nederland is de laatste twintig jaar stabiel gebleven, maar deze slang blijft een kwetsbare diersoort. De adder blijft daarom op de Rode Lijst staan. Dat maakte de stichting RAVON zaterdag bekend op de website naturetoday.com.

Vooral voor 1989 verslechterde de adderpopulatie in ons land onder meer door verdroging van heide, toenemende recreatie en versnippering van het natuurlandschap.

De leefgebieden bestaan vooral uit natte heide en hoogveen. In de grote aaneengesloten leefgebieden blijft het aantal adders stabiel, maar in kleine versnipperde leefgebieden heeft de soort het niet makkelijk, stelt RAVON.

Daarnaast is de adder vooral in kleine geïsoleerde populaties gevoelig voor inteelt en ziektes. Ook heidebranden, overstromingen, verkeer en roofdieren vormen een bedreiging voor de reptielen.

Tegenwoordig zijn er twee grote, min of meer aaneengesloten leefgebieden; in Drenthe-Friesland en op de Veluwe. Daarnaast komt de adder voor in een aantal kleinere gebieden in Overijssel, Limburg en Utrecht. De leefgebieden bestaan vooral uit natte heide en hoogveen.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.