D66 Enkhuizen wil oplossing huisvuil

Paul Gutter
Enkhuizen

Oppositiepartij D66 in Enkhuizen dringt aan op een snelle oplossing voor het huishoudelijk restafval in de binnenstad. Zo vraagt de fractie zich onder meer af wanneer er ondergrondse afvalcontainers komen.

In veel straten in het centrum van Enkhuizen wordt het huishoudelijk afval nog steeds ingezameld in de bekende grijze vuilniszakken. Niet alleen wordt het hierdoor nauwelijks gescheiden, maar D66 signaleert ook andere problemen. ,,Niet alle huishoudens slagen er in om de wekelijkse huisvuilinzameling af te wachten. Soms is de hoeveelheid te groot of stinkt de inhoud al na enige dagen’’, schrijft raadslid Jaap Koning.

Een logische stap voor particulieren lijkt om deze zakken aan te bieden bij het HVC-afvalbrengstation op de Schepenwijk. ,,Helaas wordt dit door de medewerkers zondermeer geweigerd. Het effect is dat dit extra huishoudelijk afval rechtstreeks in de afvalcontainers van de haven verdwijnt, meegenomen wordt naar andere gemeentes en openbare vuilnisbakken vult. Navraag bij HVC leert dat de dichtstbijzijnde mogelijkheid om huishoudelijk afval in te leveren het HVC-afvalstation in Middenmeer is!’’

Koning vraagt zich of burgemeester en wethouders dit redelijk vinden en of het wenselijk is ’dat de burger alternatieve oplossingen zoekt en noodgedwongen overgaat tot afvaltoerisme of dumping op niet aangewezen plaatsen’? Hij wil weten op welke termijn de burger in de binnenstad gebruik kan maken van ondergrondse afvalcontainers.

Mocht dit nog even op zich laten wachten, dan verneemt Koning graag of het college voornemens is dit logistieke probleem op een andere manier op te lossen, zo ja hoe en op welke termijn.

B en W hebben zes weken de tijd om te antwoorden.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen