Meer maatregelen voor werken met gevaarlijke stoffen nodig

Het ontbreken van een automatisch waarschuwingssysteem bij bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen is een belangrijke factor waardoor het daar soms misgaat. Door al bij het ontwerp van een installatie instrumenten in te bouwen die dergelijke problemen signaleren, kan dit worden voorkomen.

Dat concludeert de Arbeidsinspectie uit een analyse van 77 incidenten met gevaarlijke stoffen in de periode van 2008 tot en met 2010. Bij een derde van deze incidenten raakten mensen gewond, in totaal 53. Er vielen drie doden. De Arbeidsinspectie vindt ook dat meer aandacht nodig is voor het beperken van de schade als er toch gevaarlijke stoffen vrijkomen. Werknemers die dergelijke calamiteiten bedwingen, moeten goede beschermingsmiddelen hebben.

Incidenten met gevaarlijke stoffen kunnen leiden tot (soms dodelijke) ongelukken, brand, explosie, gifwolken en verontreiniging van bodem en oppervlaktewater. Daarom gelden strenge regels voor bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

De Arbeidsinspectie constateert dat veel incidenten plaatsvinden als het bedrijf of afzonderlijke installaties tijdelijk helemaal stilliggen voor groot onderhoud. De Arbeidsinspectie controleert daarom sinds vorig jaar vaker tijdens onderhoudsstops. Verder informeert de Arbeidsinspectie de betrokken bedrijven en brancheorganisaties over de resultaten, zodat zij hun preventie kunnen verbeteren.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.