Veertig kanswoningen in de IJmond

ijmond

Er komen veertig zogenaamde kanswoningen voor kwetsbare mensen in de IJmond. Dat hebben de besturen van de vier IJmond-gemeenten afgesproken met de zeven woningbouwcorporaties in de regio.

De afspraak is dat de corporaties allemaal een aantal kanswoningen aanwijzen naar rato van hun woningaandeel in de IJmond. Voor Woon op Maat (35 procent) komt dat neer op een stuk of 14 á 15 woningen. Directeur Aad Leek zegt in een reactie dat geprobeerd zal worden deze woningen zoveel mogelijk te spreiden over de gemeenten waar Woon op Maat actief is. ,,We proberen het zowel voor de omgeving als voor de bewoners zo passend mogelijk te maken.''

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.