Nieuw Raaksgebied nadert voltooiing

Renée van der Nat
Haarlem

Heeft de stad met het vernieuwde Raaksgebied gekregen wat haar ooit was beloofd? Wie de artist impression uit 1998 naast de foto van het inmiddels bijna voltooide Raakscomplex legt ziet grote verschillen tussen belofte en realiteit. De ontstaansgeschiedenis van dit nieuwe stukje binnenstad is op een expositie in het ABC Architectuurcentrum in beeld gebracht.

De mortel is amper opgedroogd, maar de expositie maakt duidelijk dat het vernieuwde Raaksgebied al kan bogen op een roerige historie. De gemeente nodigde eind vorige eeuw zes ontwerpers uit om een plan te maken voor dit gebied, dat vooral werd gedomineerd door een lelijke bovengrondse parkeergarage. De race ging vooral tussen Hoflijk Haarlem van Bouwfonds en De Salon en de Stadshoven van MAB, twee partijen die inmiddels zijn gefuseerd. B en W waren verdeeld, de raad was verdeeld, de inwoners waren verdeeld. Burgemeester Pop moest met zijn stem voor De Salon de doorslag geven in het college, de raad koos met een nipte meerderheid ook voor dit plan van Kraaijvanger Urbis.

De Haarlemmers spraken evenwel hun voorkeur uit voor Hoflijk Haarlem van de Architecten Cie, want in dat plan bleven de markante HBS A en het kerkje De Hoeksteen behouden. Na de keuze voor De Salon werd actiegroep De Hoeksteen opgericht, de strijd voor het behoud van het schoolgebouw op de hoek van de Raaks en Zijlvest en het kerkje leidde tot lange bezwarenprocedures, tot aan de Raad van State toe. Dat kon niet verhinderen dat die gebouwen mochten worden gesloopt en de eerste paal voor de ondergrondse parkeergarage in 2006 werd geslagen.

Lees het hele artikel in Haarlems Dagblad van 30-04-2011

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.