Speulboet Wognum voldoet als eerste aan wettelijke eisen

Redacteur West-Friesland
wognum

De Speulboet in Wognum is de eerste peuterspeelzaal van West-Friesland die aan alle wettelijke eisen voldoet en daardoor nu geregistreerd staat bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Alle peuterspeelzalen moeten dit jaar aan een serie eisen voldoen om zich te kunnen laten registreren. Dat is een wettelijke eis. De GGD controleert hiervoor op zaken als informatieverstrekking naar ouders, of het personeel de noodzakelijke diploma’s heeft en de Nederlandse taal goed spreekt, of er waarborging van veiligheid en gezondheid van kinderen is, er voldoende leiding aanwezig is en de groepen niet te groot zijn, hoe het staat met de ruimte en inrichting en of het pedagogisch beleidsplan deugt en goed wordt uitgevoerd.

Als een peuterspeelzaal alles goed voor elkaar heeft meldt de GGD dit aan de gemeente die vervolgens de registratie aanvraagt bij het ministerie.

Meer informatie over de landelijke registratie is te vinden op www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen