Capaciteit groene long verdubbelt.

Alkmaar

Op de plek waar een tijdelijk baggerdepot gepland stond, worden op 17 maart bomen geplant. In die zuidoostpunt van de 'Koele Kreken' is bos gedacht: op de Boomplantdag graven kinderen er de wortels van eiken en iepen in. De aanplant van het jonge groen is symbolisch voor de start van het grote werk dat de komende jaren vanwege de uitbreiding van Geestmerambacht wordt verricht.

De groene long van het HAL-gebied krijgt dubbele capaciteit. Geestmerambacht wordt ongeveer net zo groot als het Waterlandse gebied Het Twiske. En of hij er nou wekelijks een rondje met de hond doet of eens in het jaar in het diepe meer rond ploetert, dat juicht iedere streekgenoot toe. Zelfs Europa vindt het een uitmuntend plan, want de uitbreiding die 18,1 miljoen euro vergt, wordt deels gefinancierd met een bijdrage uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.