Integriteit Laura Bromet niet ter discussie

monnickendam

Er is geen sprake van schending van de integriteit door raadslid Laura Bromet (GroenLinks) van de gemeente Waterland.

Dat blijkt uit de mededeling donderdagavond van waarnemend burgemeester Cornelis Mooij. Tijdens de raadsvergadering vorige week vroeg de fractie van Waterland Natuurlijk! (WN) om een besloten zitting in verband met een integriteitkwestie. Namen werden - zoals gebruikelijk in dit soort zaken - niet genoemd, maar deze krant meldde dat WN twijfels had over het handelen van fractievoorzitter Laura Bromet van GroenLinks. Het voorstel van die partij om van een rommellandje in Ilpendam een officieel strandje te maken, zou zijn gedaan in de hoop dat daardoor een pand nabij het landje - eigendom van Bromets vader - in waarde zou stijgen. Waarnemend burgemeester Mooij: ,,Ik heb alle betrokkenen bij elkaar gebracht en de zaak besproken. Ook heb ik gekeken waar het over gaat. Mijn conclusie is dat er van schending van integriteit geen sprake is. Dat heb ik besproken met diegenen die zich gemeld hebben. Er is enige discussie geweest, maar de betrokkenen zijn ermee akkoord gegaan. (dat er geen besloten bespreking nodig is, red.) Van schending van de integriteit is mijns inziens absoluut geen sprake.’’

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.