Stadspartij wil parlementair onderzoek Californiestraat

DEN HELDER

De Stadspartij in Den Helder wil een lokale parlementaire enquête naar de gang van zaken rond het bouwproject Californiestraat/Diaconiestraat,

Het onderzoek zou zich met name moeten richten op de inspraakprocedure, de burgerparticipatie en de informatievoorziening aan de buurtbewoners. Die hebben nu het gevoel niet serieus genomen te worden in hun bezwaren tegen het verlies van parkeerplaatsen door de bouw van huizen door Woningstichting.

Volgens de Stadspartij is het nuttig kritisch te kijken naar de manier waarop de inspraak en informatievoorziening is verlopen en te bezien wat daaruit geleerd kan worden. De gemeente heeft immers nog een aantal grote projecten op stapel staan. Een parlementaire enquête zou die lessen boven tafel kunnen krijgen, aldus de fractie die in de raadsvergadering van maandag met een motie hierover komt.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.