Veel minder bezoeken aan diëtist

© HSPublicity

Het gewijzigde zorgpakket is zeer nadelig voor de praktijkvoering van de eerstelijnsdiëtist. Dat blijkt uit eigen onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten (NVD).

Bijna 70 procent van de ondervraagde diëtisten ziet een daling van minimaal 40 procent in het aantal afspraken. Ze verwachten dat dit bij ongewijzigd beleid gevolgen heeft voor de voortzetting van de praktijk. 18 procent van de diëtisten die een afname in het aantal afspraken ziet, is bang binnen één tot zes maanden de praktijk te moeten sluiten of ontslagen te worden.

Diëtisten zijn wel aan de slag gegaan met het afsluiten van contracten voor gecoördineerde multidisciplinaire zorg (GMZ). Van de ondervraagde diëtisten heeft tweederde één of meerdere GMZ-contracten afgesloten. Dit betreft in 97 procent van de gevallen een contract voor diabetes mellitus. Slechts 16 procent van de respondenten lukt het om in de praktijk contracten af te sluiten voor alle drie de aandoeningen (ook hart- en vaatziekten en COPD) die volgens de basisaanspraak geleverd zouden moeten worden via de GMZ.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.