Partijen willen ambitieuzer klimaatbeleid provincie (update)

Roel van Leeuwen
Haarlem

De Partij voor de Dieren vraagt maandag in de vergadering van Provinciale Staten in een motie om een veel verdergaande ambitie van de provincie om klimaatverandering tegen te gaan dan nu het geval is.

Aanleiding is de uitspraak van de rechter in Den Haag woensdag dat de Nederlandse Staat in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met tenminste 25 procent moet hebben teruggebracht ten opzichte van het niveau in 1990.

De zaak was aangespannen door klimaatorganisatie Urgenda. De rechter heeft bepaald dat de overheid nalatig is in haar handelen om toekomstige generaties te beschermen. De Partij voor de Dieren is zeer verheugd over deze uitspraak.

De partij roept de provincie op om een veel ambitieuzer klimaatbeleid te gaan voeren. Zo wil ze dat de provincie inzet op het verminderen van de veehouderij, omdat de veehouderij een volgens deze partij grote bijdrage levert aan de klimaatverandering.

Verder wil de partij concrete maatregelen, zoals meer druk zetten op het realiseren en opschalen van zonneakkers, ruim baan geven aan initiatieven voor opwekking van schone energie door particulieren, het tempo van isolerende maatregelen in bestaande bouw versnellen en een integraal transitieplan opstellen om de verduurzaming van de energieproductie en de besparing van het energiegebruik richting te geven.

Fractievoorzitter Bram van Liere: ,,Klimaatverandering is hét probleem van deze tijd. Er is een omslag nodig in het denken. Een fossielvrije samenleving, minder dieren in de veehouderij en lager grondstoffenverbruik zijn pure noodzaak.''

Ook Statenlid Alwin Hietbrink van GroenLinks drinkt aan op extra maatregelen om de CO2 terug te dringen:  ,,In onze provincie, waar fors meer geld wordt uitgetrokken voor asfalt dan natuur en groen, liggen de mogelijkheden voor het oprapen. Zo kan de provincie veel meer doen om lokale energie initiatieven te ondersteunen, meer investeren in het fietsnetwerk en een einde maken aan intensieve landbouw en veehouderij.”

GroenLinks vindt het zonde en niet uit te leggen dat er in Noord-Holland zoveel mogelijkheden om de CO2 uitstoot terug te dringen onbenut blijven. Hietbrink: ,,Met de uitspraak van de rechter kan niemand er meer om heen dat een koersverandering noodzakelijk is. Wij horen graag van Gedeputeerde Staten wat voor maatregelen zij gaan nemen om te zorgen dat ook de provincie zich aan de uitspraak van de rechter houdt.”

In de komende week dienen GroenLinksfracties in heel Noord-Holland vergelijkbare voorstellen in hun gemeenteraad in.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.