Minder loonsverhoging voor hoge ambtenaren

Het loon van hoogopgeleiden bij de overheid is tussen 1996 en 2005 minder gestegen dan dat van werknemers in vergelijkbare functies in de marktsector. De loonontwikkeling van laagopgeleiden is in verhouding wel gelijk gebleven met de marktsector. Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek. Bij de overheid is het loon van hoogopgeleiden met gemiddeld 39 procent gestegen; in de marktsector met gemiddeld 58 procent.

De overheid baseert de loonruimte op de gemiddelde ontwikkeling van cao-lonen in de marktsector. De feitelijke lonen in de marktsector zijn tussen 1996 en 2005 echter harder gegroeid, vanwege de hogere extra vergoedingen, de zogenoemde individuele looncomponent. Omdat de overheid bij de verdeling van de loonruimte geen onderscheid maakt naar functieniveau, zijn vooral de hoogopgeleiden achteropgeraakt.

In het openbaar bestuur is de achterstand in loonontwikkeling nog beperkt gebleven tot 12 procentpunten (44 procent om 56 procent). De sector onderwijs, waar ruim driekwart van de werknemers hoogopgeleid is, zag de loonontwikkeling maar liefst 30 procentpunten achterblijven (35 procent om 65 procent). Het achterblijven van de loonontwikkeling betekent niet dat alle hoogopgeleiden bij de overheid slechter betaald worden dan in de markt. Sommige functies werden in het verleden bij de overheid beter betaald dan in de markt, daar is sprake van een inhaalbeweging.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.