Streep door vrijeschoolklas op OSG Hoorn

Jaap Stiemer
Hoorn

De vrijeschoolstroom op het OSG in Hoorn gaat niet door. Het initiatief had in september moeten beginnen met 25 leerlingen, maar er meldden zich er maar dertien aan. De voorbereidingen hebben vier jaar geduurd.

Het initiatief werd in 2013 genomen op de Westfriese Vrije School de Parcival in Hoorn, door ouders en leerkrachten. Kinderen die na de basisschool verder willen met vrijeschoolonderwijs, zijn aangewezen op Bergen of Amsterdam. Het plan voor voortgezet vrijeschoolonderwijs in Hoorn moest aan het dagelijkse op en neer reizen een eind maken. Contact met de schoolbesturen van zowel Tabor als Atlas, leidde tot samenwerking met de Atlasscholengemeenschap OSG. In december 2015 werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om in ieder geval twee schooljaren op poten te zetten, beginnend met een gemengde brugklas.

De beide scholen hebben nu moeten concluderen dat er te weinig belangstelling is voor een brugklas met deze onderwijsvorm. ,,Er heeft zich maar een halve klas aangemeld en dat is niet voldoende’’, zegt directeur Dick Bruin van de Parcival. Van de school aan de Nachtegaal komen straks 28 kinderen af die naar het voortgezet onderwijs gaan, maar daarvan meldden zich slechts twee voor de vrijeschoolstroom op de OSG. De andere aanmeldingen kwamen voornamelijk van andere scholen uit Hoorn en omstreken.

Volgens de directeur van de Parcival komt het geringe aantal aanmeldingen mogelijk doordat er aan ouders en kinderen geen compleet beeld gegeven kon worden van hoe het programma voor het schooljaar er precies zou uitzien. ,,Er was nog veel in ontwikkeling en daarover is ook heel open gecommuniceerd. Daar komt bij dat het ging om een vrijeschoolstroom op de OSG en niet om een zelfstandige vrije school. Bergen is dan misschien toch nog iets te dichtbij.’’

Peter Snoek, directeur OSG, was verrast door het geringe aantal aanmeldingen. ,,Ik heb er nog geen verklaring voor gevonden. Er was flink wat belangstelling voor op de open dagen. Dat er vanaf de Parcival zelf maar twee aanmeldingen kwamen was ook onverwacht; we hadden toch zeker op tien, vijftien aanmeldingen gerekend. Er kwamen van die school wel zeven, acht aanmeldingen voor het reguliere onderwijs op de OSG.’’

Twaalf leerkrachten uit het eigen korps van de OSG waren klaargestoomd om les te geven aan de vrije school groep. Geen verspilde moeite, is de mening bij zowel de directie als de leerkrachten zelf. ,,We gaan kijken welke elementen we hieruit kunnen gebruiken’’, aldus Snoek. ,,Het zou zonde zijn om alles overboord te gooien. Ik denk dat we er echt ons voordeel mee kunnen doen.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen