Zetelroof

Michiel van den Busken

VVD-Kamerlid Neppérus wil de rechten van afgesplitste leden in de Tweede Kamer beperken. Voor een liberaal een vreemd standpunt. Gelijkheid moet bij deze stroming hoog in het vaandel staan.

Voor de partijen is het opstappen van fractieleden, die hun zetel niet wensen op te geven, een doorn in het oog.

Iedere keer wordt de vraag gesteld of de partij belangrijker is dan het individuele Kamerlid. Ons parlementair stelsel is zo georganiseerd dat de kandidaten zich per partij aanbieden.

Eenmaal gekozen oefenen zij zonder last en ruggespraak hun ambt uit. In de praktijk is dat vaak een wassen neus. Binnen de fracties worden de lijnen uitgezet.

Door het verdelen van de aandachtsgebieden, is de standpuntbepaling van de specialist en het fractiebestuur bepalend. Bij regeringspartijen is de fractie in haar gedrag bovendien gehouden aan het coalitieakkoord.

De maatregelen die Neppérus voorstelt - geen budget en minder spreektijd - om afsplitsing tegen te gaan, zullen niemand weerhouden van zo'n daad. Wel wordt het voor deze Kamerleden bijna onmogelijk gemaakt goed te functioneren.

Het doet onrecht aan de beweegredenen om te breken met de fractie. Vaak blijven juist de uittreders dichter bij het eigen partijprogramma staan.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.