College Zaanstad wil inkomensnorm minima schrappen

Joëlla Angenent
Zaanstad

De gemeente schrapt de inkomensnorm van 110 procent van het sociaal minimum. Dit houdt in dat voortaan ook gezinnen met een hoger inkomen dan 1500 euro, of 1050 voor alleenstaanden, in aanmerking komen voor toeslagen en andere regelingen. De sociale wijkteams krijgen een bepaald budget dat ze naar eigen inzicht kunnen inzetten om minima die in problemen komen te helpen.

Dit staat in een nieuwe visie op het armoedebeleid van het college van b & w die vandaag verschijnt.

Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat de sociale wijkteams mensen met een laag inkomen of schulden vaak niet kunnen helpen omdat ze buiten regelingen vallen. Daarom wil het college van deze regelingen afwijken en per persoon of gezin bekijken welke hulp noodzakelijk is.

,,In het huidige beleid moeten mensen eerst financieel verzuipen voordat ze geholpen worden. Met deze nieuwe aanpak willen we inwoners eerder helpen en daarmee voorkomen dat ze in schrijnende situaties terecht komen’’, vertelt wethouder Jeroen Olthof.

Brug slaan

Naast meer maatwerk worden ervaringsdeskundigen ingezet om een brug te slaan tussen inwoners en de gemeente. Door schaamte maken veel mensen namelijk geen gebruik van de regelingen die er zijn.

Het nieuwe armoedebeleid gaat volgens het college niet meer kosten dan al voor het uitvoeren van het armoedebeleid is begroot. In dit budget zit onder andere een rijksbijdrage van 700.000 euro.

De gemeente heeft dit jaar al geëxperimenteerd met ondersteuning op maat voor mensen die in armoede dreigen te vervallen. Hier is 400.000 euro aan besteed. Als het aan b & w ligt, wordt deze aanpak voortgezet.

Gratis OV

Onderdeel van het maatwerk zou gratis gebruik van openbaar vervoer kunnen zijn. Omdat al in Eindhoven is gebleken dat weinig minima hier gebruik van maken (vier procent), wil het college het gratis ov niet standaard voor alle minima invoeren.

Naast het leveren van meer maatwerk en de inzet van ervaringsdeskundigen wil het college ook de eigen verantwoordelijkheid van inwoners aanspreken. Het is de bedoeling dat per persoon gekeken wordt wat diegene terug kan doen voor de samenleving.

Het voorstel wordt binnenkort besproken in de gemeenteraad.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.