Verwarring over hypotheekrenteaftrek

Verwarring over hypotheekrenteaftrek

Renée van der Nat
Den Haag

Verwarring woensdag over de beperking van de hypotheekrenteaftrek, zoals die bij het Lenteakkoord eind april is afgesproken. Vooral de VVD is nog steeds tegen een strikte uitwerking van de afspraken, maar legt zich er wel bij neer, zolang een kabinetsformatie nog geen nieuwe oplossingen heeft geboden.

De vijf partijen van de Kunduzcoalitie (VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie) werden het eind april onder druk van de Europese Commissie in 2 dagen eens over de begroting van 2013 en daarin ook over een beperking van de hypotheekrenteaftrek. Die gaat voor nieuwe hypotheken alleen nog gelden als daadwerkelijk, geleidelijk en volledig wordt afgelost.

VVD en de ChristenUnie wilden de mogelijkheid openhouden van een renteaftrek bij ’fictief’ aflossen. Dat kan aantrekkelijk zijn voor mensen die vanwege hun privésituatie voorlopig nog weinig geld hebben om af te lossen, maar later meer financiële ruimte hebben. Vooral CDA en GroenLinks waren daar fel op tegen en kregen in juni hun zin toen de uitwerking van het Lenteakkoord werd besproken.

De Volkskrant berichtte woensdag dat staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) in zijn Belastingplan het fictieve aflosschema niet in aanmerking laat komen voor de renteaftrek. Zijn woordvoerster laat weten dat Weekers in zijn Belastingplan precies uitwerkt wat in het Lenteakkoord is afgesproken.

VVD-Kamerlid Helma Neppérus was en is nog steeds ongelukkig met de strikte interpretatie van de „rigide tekst”, maar legt zich er bij neer, tot de formatie van een nieuw kabinet. Ook de ChristenUnie wijst er op dat fictief aflossen meer ruimte en keuzevrijheid geeft voor burgers. „En de prikkel om af te lossen zit er wel in zo’n schema”, zegt Kamerlid Carola Schouten.

D66’er Wouter Koolmees stelt dat de strenge interpretatie in lijn is met het Lenteakkoord, maar ook zijn partij heeft een voorkeur voor de mogelijkheid om met een zogeheten forfaitaire (fictieve) aflossing van de hypotheekschuld toch de hypotheekrente te kunnen aftrekken.

Voor CDA’er Eddy van Hijum is het belangrijk dat er een prikkel komt om daadwerkelijk af te lossen. „Daar moeten we mee beginnen, geen vage constructies die dat ondermijnen.” Ook GroenLinks wil vasthouden aan het Lenteakkoord.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.