Second opinion Coenbrug ’onzin’

De werkgroep A8-Coenbrug pleit voor langzamer rijden op de A8.

Willemien Schenkeveld
Zaanstad

De second opinion over de situatie op de A8 moet nog uitkomen, maar de werkgroep A8-Coenbrug noemt het rapport nu al een grote teleurstelling. ,,Het is een non-onderzoek’’, oordeelt David Sluis van de werkgroep.

Op aandringen van de werkgroep A8-Coenbrug heeft de gemeente een bureau nog eens laten kijken naar de gegevens van Rijkswaterstaat over de A8 tussen de woonwijken van Zaanstad. De werkgroep hoopte dat dit bureau - DPA Cauberg-Huygen - de conclusies van Rijkswaterstaat zou aanvechten. Dat zou dan duidelijk maken dat er wel degelijk maatregelen vereist zijn tegen geluid en fijnstof. ,,Maar het bureau gaat juist uit van de door RWS aangeleverde cijfers. Ja, dan had dit hele rapport niet gemaakt hoeven te worden’’, zegt David Sluis, die kortgeleden het laatste concept heeft ingezien.

Hij verwacht niet dat er wezenlijk iets veranderd zal blijken in het definitieve rapport, dat mogelijk deze week al wordt besproken door burgemeester en wethouders van Zaanstad. ,,De gemeenteambtenaren en het onderzoeksbureau zijn het niet eens met mijn kritiek.’’

Die kritiek komt erop neer dat Rijkswaterstaat ‘zeer selectief’ gegevens verzamelt en noteert, ‘ten faveure van hun eigen agenda’. ,,Op de A8 tussen knooppunt Zaandam en de Coentunnel hebben ze wel altijd een grote filedruk gemeten, maar raadselachtig genoeg stroomt het verkeer tussen knooppunt Zaandam en Westzaan al jaren prachtig door. Dat klopt niet.’’ Hij zegt dat ook te hebben aangetoond in een meerjarige analyse.

Eerder trok de werkgroep aan de bel omdat Rijkswaterstaat volgens hen weigerde gegevens te verstrekken voor de second opinion. Dat probleem blijkt inmiddels te zijn opgelost.

De werkgroep A8-Coenbrug bestaat uit acht mensen, die zeggen te spreken namens de 16.000 bewoners van oud Koog, ’t Kalf, Koogerveld en de Boerejonkerbuurt. Zij pleiten voor stil asfalt en 80 kilometer op het gedeelte van de A8 dat dwars door Zaanstad voert. De gemeenteraad heeft wethouder Verschuren onlangs opdracht gegeven daar inderdaad op aan te dringen in Den Haag. Dit in verband met de te verwachten verkeerstoename na de aanleg van de verbinding A8-A9.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.