Vragen Hoorn Lokaal over gemeentelijk sociaal beleid

Tanja Koopen
Hoorn

Een 91-jarige zelfstandig wonende vrouw krijgt, nadat zij vorig jaar haar heup gebroken heeft, geen begeleiding meer om naar het restaurant te lopen. Ze moet het zelf gaan betalen.

De Hoornaar die zijn moeder hierover huilend aan de telefoon kreeg, kaartte deze zaak aan bij Hoorn Lokaal. De vrouw is vorig jaar gevallen en brak daarbij haar been. Na een lange revalidatie kon ze zich weer enigszins redden in haar aanleunwoning. Koken gaat niet meer, daarom heeft de familie een plekje in het restaurant van Westerhaven geregeld voor de warme maaltijd.

Begeleiding

De eerste tijd ging zij in de rolstoel met begeleiding naar het restaurant. In overleg met haar therapeut ondernam ze de laatste maanden deze tocht met rollator onder begeleiding. Zonder begeleiding lukte niet, deels vanwege de angst opnieuw te vallen. Tot de mededeling dat ze het voortaan toch zonder begeleiding moet doen. Of het zelf moet gaan betalen, aangezien haar zorgverzekering te kosten niet meer vergoedt. En dat verbaast Hoorn Lokaal, aangezien ouderen geacht worden langer thuis te wonen. Een vaste woonplek in Westerhaven is immers veel duurder, aldus raadslid Joke van der Meij. De bewoonster heeft alleen AOW en zit nu klem.

Van der Meij is over de kwestie verbolgen en heeft vragen gesteld aan het college van Hoorn. Want de problematiek is niet nieuw, zo leert navraag bij Wilgaerden. Het vervoer van en naar een aanleunwoning zit niet in de prijs voor zorg of huishouding.

Vergoeden

De fractie constateert dat het niet vergoeden van begeleiding, terwijl die wel nodig is, haaks staat op het Hoornse gemeentebeleid dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Waarom wordt deze ondersteuning niet gewoon vergoed? En waarom heeft de gemeente Hoorn hier geen eigen beleidsvrijheid in? Zij vraagt zich af of Hoorn, zoals volgens Van der Meij in het verleden bleek, hier te streng in is.

De fractie wil weten of er andere mogelijkheden zijn voor de gemeente Hoorn om deze activiteit te vergoeden, bijvoorbeeld via de WMO participatiegelden. ’Zo ja, bent u dan bereid om deze mogelijkheid serieus te onderzoeken en met een voorstel naar de raad te komen?’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen