Discriminatie vooral op basis van leeftijd

Saskia Knegtering
ROTTERDAM

Het maken van onderscheid op basis van leeftijd is de meest voorkomende vorm van discriminatie in Nederland. Dat is tenminste wat tien procent van de bevolking als zodanig ervaart; acht procent van de Nederlanders zegt dat ze te maken kreeg met discriminatie op basis van etnische afkomst.

Tot die conclusie komt het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport Ervaren Discriminatie in Nederland dat de mate waarin discriminatie wordt ervaren onderzocht. Het rapport werd gemaakt op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het afgelopen jaar maakte een kwart van de Nederlanders een voorval mee waarbij ze discriminatie ervoeren.

„Van de werkzoekenden voelde vijftien procent zich bij het zoeken naar werk gediscrimineerd. En nog eens veertien procent van de werkzoekenden twijfelt of discriminatie een rol speelde in de afwijzingen op sollicitaties”, aldus het SCP. Van de migranten, zoals Turken, Marokkanen, Surinamers en mensen uit Midden- en Oost-Europa, ervoer een derde tot de helft discriminatie in de openbare ruimte.

Onderwijs

Van de migranten die werk zochten sprak twintig tot veertig procent van discriminatie bij het zoeken naar een baan. „Op de werkvloer en in het onderwijs worden vergelijkbare percentages gerapporteerd”, stellen de onderzoekers in het rapport dat is gebaseerd op een vragenlijst die door 12.552 mensen is ingevuld.

Volgens minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten de cijfers zien dat „ongeloofelijk veel” Nederlanders te maken hebben met discriminatie. „Dat grijpt diep in bij iemand, het gevoel uitgesloten te worden om dingen die je niet kunt beïnvloeden: wie je bent, hoe oud je bent, waar je vandaan komt, wat je gelooft. Dat is heel ernstig”, zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad.

Het is volgens Asscher aan de politiek om stelling te nemen tegen discriminatie, te straffen waar dit bewezen kan worden en er in overleg met werkgevers en werknemers voor te zorgen dat mensen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt hebben. Maar veel belangrijker is het om vooroordelen te slechten, aldus de minister. Dat kan niet vanuit Den Haag worden afgedwongen, dat moet de samenleving volgens hem zelf doen.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.