Nieuwe beginnerscursus bridge slaat weer aan

Redactie Schagen
Schagen

De animo om te kaarten neemt over het algemeen af. In dat licht is het positief dat de beginnerscursus die bridgeclubs Never Down, Schagen, Hoep Zuid en Golfclub Dirkshorn samen organiseren, juist aanslaat. Met achttien aanmeldingen wordt er met ingang van vrijdag 18 september hoe dan ook gestart onder leiding van Roelof de Vrij.

In de hoop dat tegen die tijd het maximale aantal van 24 deelnemers zal aanschuiven in de Skaggerak aan De Miede 211 waar de eerste van twaalf lessen om 19.30 u aanvangt.

Het enthousiasme van de groene golf is een cadeautje, vindt Karel van den Berg. De voorzitter van Never Down constateert tot zijn leedwezen ook een neergaande spiraal voor wat betreft de bezetting aan tafel. ,,En dat is zó jammer. Bridge is een heerlijke sport.’’ Omdat in samenwerking met de golfers eerder al een cursus voor een nieuwe lichting was georganiseerd werd die band weer aangehaald. Met ook nu twee andere Schager clubs in het pact. Waar ze de teruggang net zo goed constateren, in tegenstelling tot de golfclub. ,,Dankzij onze grote achterban’’, denkt Matthieu van Noort. ,,En omdat wij eens in de twee weken bridgen. Veel van onze leden kaarten ook in ander verband en kunnen dat zo in stand houden. Wij zijn in eerste instantie begonnen om de onderlinge band van de golfers te verstevigen. Dat bleek een succes.’’

Honderd leden

Met inmiddels tegen de honderd leden. ,,Wij zaten vijf tot tien jaar geleden ook nog op tachtig’’, gaat Van den Berg terug in de tijd. ,,Nu zijn het er nog zestig. Daarmee zijn we nog wel de grootste in Schagen.’’ Als enige is Never Down ook bij de bond aangesloten. Daar klinkt al langer het geluid om in te zetten op jeugd. Van Noort: ,,De sport veroudert en de aanwas van jonge kaarters wordt minder. Aan de andere kant wordt het ook toegejuicht dat ouderen met bridge beginnen omdat het ze uit een sociaal isolement kan halen.’’

Bij de golfclub, schat Van Noort, is de jongste bridger begin veertig. ,,Ik denk dat ik bij ons de jongste ben’’, zegt zestiger Van den Berg. Die wel ingenomen vaststelt dat initiatieven van zijn Never Down als Rond de Schager Markt, de kroegentocht op de eerste zondag van november, zeker niet inboeten aan belangstelling. Zoals nu ook de respons voor de beginnerscursus weer hoop geeft. De organisatie geeft hoog op van leermeester De Vrij die de spelverbeteringscursus heeft afgerond.

Opgeven kan nog tot uiterlijk woensdag 9 september. De kosten inclusief lesboekje en koffie bedragen 97.50 per persoon.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.