Miljoenenschade na HVC-brand in Middenmeer

Martijn Gijsbertsen
middenmeer

De schade veroorzaakt door de HVC-brand van donderdag in Middenmeer loopt in de miljoenen.

Niet alleen kan het afvalverwerkingsbedrijf twee door het vuur verwoeste opslag-/sorteerhallen voor huisvuil en plastic afschrijven. Tevens dreigen claims van agrariërs in de nabijheid van de Koggenrandweg, die hun gewassen, groenten en fruit moeten weggooien waarop roet terecht is gekomen.

,,De panden kunnen we als verloren beschouwen’’, beaamt HVC-zegsvrouw Monic van Eerden. ,,Daarbij is ook een magazijn in rook opgegaan, waar reserveonderdelen voor de vergistingsinstallatie lagen opgeslagen. De cruciale onderdelen zijn we aan het bijbestellen.’’

Staartje

Het afvalbedrijf is tot dusverre door één akkerbouwer uit de buurt gebeld, die schade op het afvalbedrijf wil verhalen. De verwachting is dat meer landbouwers of kwekers volgen en dat een staartje krijgt.

,,Agrariërs moeten contact met hun eigen verzekering opnemen’’, aldus Van Eerden. ,,Die kan beoordelen of de gewasschade aantoonbaar is, hoe zij ermee omspringen en of zij HVC aansprakelijk stellen.’’

De brandweer is donderdagavond tot na tienen bezig geweest met nablussen. Het sein brand meester was rond vijven al gegeven.

Brandwacht

Rondom de afgebrande loodsen is het afgezet met hekken en linten, in afwachting van uitkomsten van onderzoek door de verzekeraars. Een ingehuurde brandwacht houdt in de gaten of restanten niet beginnen te smeulen en er vuur oplaait.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.