Steeds weer de vraag: bewaren of wegdoen?

Leo Blank
Den Helder

Het is monnikenwerk. Een heidens karwei. De vrijwilligers van de Helderse Historische Vereniging laten al meer dan een jaar ieder document, boek en foto uit de collectie één voor één door de vingers gaan. Want lang niet alles uit het rijke bezit kan mee naar de nieuwe bibliotheek.

Voorzitter Ko Minneboo spreekt van een noodzakelijke sanering: ,,Steeds opnieuw komt de vraag: bewaren of wegdoen? We zijn geen museum en willen dat ook niet worden. We willen publiek laten zien wat bepalend is geweest voor de geschiedenis van Den Helder.”

Vrijwel vanaf de oprichting in 1988 zetelt de vereniging (800 leden) op de derde etage van het stadhuis. ,,De gesloten afdeling, zeg ik altijd gekscherend”, aldus Minneboo.

In element

De noeste archiefmedewerkers zijn hier in hun element. In de stellingen staan gerangschikt per onderwerp ruim tweehonderd dozen met belangwekkend historisch materiaal. Over bedrijven, verenigingen, scholen, marine en alles wat de geschiedenis van Den Helder en wijde omgeving in de afgelopen eeuwen heeft getekend.

Ook krantenleggers en historische boeken zijn rijk vertegenwoordigd. Om maar niet te spreken van de meer dan 50.000 foto’s, die stuk voor stuk gescand en makkelijk toegankelijk zijn gemaakt, en de talrijke waardevolle film- en geluidsfragmenten.

Niet weggooien

Lang niet alles kan mee naar de nieuwe behuizing, die wordt gedeeld met bibliotheek en genealogische vereniging. Minneboo schat dat 25 procent achterblijft. ,,Weggooien doen we niets! Een deel gaat naar het Regionaal Archief in Alkmaar, naar historische verenigingen in de omgeving. Dat alles moet nog beslist worden.”

Hij kijkt reihalzend uit naar de nieuwe locatie: ,,Onze collectie wordt echt tastbaar voor het publiek. Alles wordt opgenomen in het zoeksysteem van de bibliotheek. In de hal treft de bezoeker het Historisch Informatie Punt. Met één druk op de knop wordt de geschiedenis van een bepaald onderwerp blootgelegd, soms inclusief beeld en geluid. We gaan meer thematisch werken.”

De Historische Vereniging krijgt aan de kant van de Weststraat twee aparte werkruimten, die deels ook door bezoekers benut kunnen worden. Voor kwetsbaar materiaal als historische dia’s en foto’s is een brandvrije kast beschikbaar. De grote archiefruimte is te vinden op een voor het publiek afgesloten tussenverdieping.

Gefaseerd

De verhuizing start in de tweede helft van april en verloopt gefaseerd. In de bibliotheek zullen vrijwilligers van de vereniging tenminste enkele dagdelen per week rondlopen om tekst en uitleg te geven. Uiteindelijk leeft de wens om parallel aan de openingstijden van de bibliotheek ’in bedrijf te zijn’.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.