Hollands Kroon: licht in zicht

Ronald den Boer
Hollands Kroon

,,Uit dit stuk kun je opmaken dat de fusie van de vier gemeenten is geslaagd. We hebben in Hollands Kroon de zaken goed op orde.’’ Dat concludeert wethouder Theo Meskers bij de presentatie van de begroting 2015.

Een begroting waarin honderd miljoen euro omgaat en die opnieuw sluit met een positief saldo, ditmaal van 55.000 euro. Een begroting ook die ruimte laat voor een tariefsverlaging van 7% op de rioolheffing, wat vijftien euro per woning of bedrijf betekent. De onroerendzaakbelasting kent slechts een bescheiden tariefstijging van 1,5%, gelijk aan de inflatie.

Dat betekent niet dat de inwoners van Hollands Kroon nu opgelucht kunnen ademhalen, na jaren van slechtnieuwsberichten over bezuinigingen en het schrappen van voorzieningen. ,,Volgend jaar merkt het verenigingsleven wat de effecten zijn van de besluiten die de gemeenteraad in 2013 nam.’’

Voetballen

Maar, zo stelt de wethouder, die moeten ook niet worden overdreven. ,,Ja, er is minder geld. Maar je kunt straks nog steeds in het weekend voetballen en na afloop in de kantine een drankje drinken. En vergis je niet: een stad als Den Helder heeft na fusies vier voetbalclubs, Hollands Kroon heeft er nog steeds vijftien.’’

Ook voor het komende jaar gaat Hollands Kroon snijden in de uitgaven, maar meer nog dan tot dusver wordt gekeken naar de eigen gemeentelijke organisatie. Tot dit jaar kwam 65% van de bezuinigingen op het conto van voorzieningen voor burgers en onderhoud openbare ruimte.

Toverwoord

De rest werd uit de eigen bedrijfsvoering gehaald. Voor 2015 is die verhouding 48-52%. Dus meer dan de helft van alle besparingen in de afgelopen jaren is dan in eigen huis behaald. Doelmatiger werken is opnieuw het toverwoord. Is dat niet een beetje een vage term?

,,Beslist niet’’, verzekert Meskers. ,,Toen we fuseerden telde Hollands Kroon zeven ambtelijke formatieplaatsen per duizend inwoners. In 2015 is dat 6,1 formatieplaatsen. Er is niemand ontslagen, mensen zijn vrijwillig vertrokken of met leeftijdsontslag. Maar we willen met minder mensen meer doen en goede dienstverlening blijven bieden. Dan moet je mensen efficiënt inzetten.’’

Koffie

,,De twee dames die altijd klaar stonden om koffie voor het college in te schenken doen iets anders, de koffie halen we zelf wel. Mijn secretaresse werkt nu voor het ’sociaal domein’, een andere secretaresse heeft werk voor mij erbij gekregen.’’

Steunpunten in de vier grote dorpen gaan dicht, documenten kunnen steeds meer via internet worden geregeld. ,,Het is goedkoper om ambtenaren paspoorten en rijbewijzen bij mensen thuis te laten brengen – en in de nabije toekomst ook de formulieren en pasfoto’s daarvoor op te halen – dan zo’n steunpunt open te houden.’’

Het beheer van de openbare ruimte kan volgens Meskers ondanks bezuinigingen op peil blijven, als inwoners bereid zijn zelf ook het groen bij te houden. ,,En vindt een vereniging van eigenaren van een bedrijfsterrein dat het onderhoud onvoldoende is, dan kunnen ze het geld dat wij beschikbaar hebben krijgen en zelf aanvullen om het beter te laten doen.’’

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.