Stede Broec: ’Pas op plaats voor zes ton’

Tanja Koopent.koopen@hollandmediacombinatie.nl
Bovenkarspel

Het CDA in Stede Broec gaat via een motie voorstellen om de resterende bezuinigingen binnen de Veiligheidsregio Noord Holland Noord voorlopig even in de wacht te zetten. ,,Er moet rust komen bij de korpsen.’’

De fractie zwengelde gistermiddag tijdens de commissie RBFZ, waar de gemeentelijke focusnota aan de orde was, de discussie over de financiën voor de Veiligheidsregio opnieuw aan. De toevoeging van de brandweer aan de Veiligheidsregio betekent voor veel gemeenten fikse extra structurele kosten. Dus moest gezocht worden naar meer bezuinigingen.

Dekking

Voor 6, miljoen euro is inmiddels dekking gevonden, maar de lat ligt nu op 7,4 miljoen. Het CDA vraagt zich af of bij nog meer bezuinigen de veiligheid van de inwoners niet in het geding komt. Bovendien is er zoveel onrust onder medewerkers en vrijwilligers bij de brandweerkorpsen, dat het de fractie beter lijkt een paar jaar pas op de plaats te maken, alvorens nog zes ton te bezuinigen. Dat zou alleen maar leiden tot extra onzekerheid. Ook stelt het CDA dat de nu gestelde bezuiniging van ruim zeven miljoen in feite natte vingerwerk is.

De fractie kreeg flinke steun van GBS. Ook voorman Jan Munnik vroeg zich af of de brandweer zijn taak nog wel naar behoren kan doen. Hij had grote vraagtekens of de organisatie zo nog wel overeind blijft en nodigde de andere partijen dan ook uit tot steun. Die hielden hun kruit nog even droog. Wel gaf liberaal Martien Krijger aan dat de bezuinigingstaak er nu eenmaal ligt.

Charmant

Dat vindt ook burgemeester Marian Goldschmeding, tevens lid van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio. Niettemin noemde zij de motie ’charmant’. ,,We voelen de bezuinigingen aan den lijve. Uitgangspunt is tot nu toe dat alle gemeenten zich aan de afspraak houden. Misschien moeten we bij de discussie over de meerjarenbegroting in het voorjaar die uitgangspunten wijzigen, maar het ligt nu al moeilijk genoeg.’’

Aan het CDA zal het niet liggen. Die wil ook binnen de andere gemeenten in West-Friesland en daarbuiten deze discussie aanzwengelen en hoopt op brede steun. Fractievoorzitter John Kok: ,,Tenslotte vormen wij zelf het bestuur van de Veiligheidsregio. Het is nu heel belangrijk dat er de komende jaren rust in de tent komt. Eerst maar eens onderzoeken of het nog wel veilig is.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen