Klachten te laat afgehandeld in Castricum

Klachten te laat afgehandeld in Castricum Foto ANP

Redacteur Kennemerland
Castricum

Ruim één op de vier klachten van burgers wordt bij de gemeente Castricum niet binnen de wettelijke termijn afgehandeld. En ook worden klagers niet geïnformeerd over de behandeling van hun klacht of melding.

Dit zijn twee belangrijke conclusies uit het rapport van de Rekenkamercommissie, dat donderdagavond werd gepresenteerd. ,,Klachtenafhandeling wordt steeds belangrijker", vertelde Esther Spetter van de Rekenkamercommissie. ,,Goede klachtafhandeling verkleint de kloof tussen de burger en de politiek."

De conclusie is dat er nu al veel goed gaat, maar dat het beter kan. Zo was de afhandeltermijn van zes weken bij 28 procent van de klachten overschreden. Klagers worden ook niet goed geïnformeerd over het verdere proces. Bij meldingen wordt alleen een bevestiging van ontvangst gegeven. De gemeente houdt zich niet altijd aan de hoorplicht en informatieplicht. En klagers worden niet gewezen op de mogelijkheid van een beroepsprocedure.De commissie beveelt dan ook aan meer te communiceren met klagers en melders, jaarlijks streefcijfers vast te stellen en regelmatig systematische analyses uit te voeren. Daarnaast is het idee geopperd om de behandeltermijn te verkorten van zes naar vier weken. De rol van de raad beperkt zich tot het doorverwijzen van melders en klagers naar de juiste procedures. Toch adviseert de commissie het college om geregeld te monitoren en hierover verslag uit te brengen naar de raad.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.