Provinciale vragen over Landal-park Castricum

Castricum

De provinciale politiek mengt zich in de discussie over de plannen van Recreatiebouw Van Wijnen voor de aanleg van een Landal-park in het gebied de Zanderij in Castricum.

Op vragen van Statenlid Bram van Liere (Partij voor de Dieren) aan Gedeputeerde Staten over de haalbaarheid van de plannen antwoordt GS dat het ’lastig’ zal zijn om de natuur te compenseren die bij eventuele aanleg van het park verloren gaan.

Niettemin wijst de provincie een recreatiepark in het gebied tussen duin en spoorlijn niet meteen af. In een oriënterend gesprek is projectontwikkelaar Van Wijnen gewezen ’op de beperkingen die aan de bouw van recreatiewoningen op deze locatie gebonden zijn’. Toch neemt de provincie pas een standpunt in zodra de gemeente Castricum een verzoek doet om het bestemmingsplan aan te passen. Het plan past niet binnen de visie van de gemeente (gebiedsvisie Zanderij) en ook niet binnen het bestemmingsplan buitengebied. Daarnaast heeft het gebied ’hoge natuurwaarden’. Zo valt het binnen Natura 2000 en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Een van de huidige grondgebruikers, PWN, heeft al aangegeven het plan van Van Wijnen af te wijzen. Pikant detail: PWN pacht de grond van de provincie. Maar de provincie stelt zich op het officiële standpunt dat de procedures netjes doorlopen moeten worden.

Toch valt uit de beantwoording van de vragen van PvdD-Statenlid Van Liere op te maken dat de provincie niet staat te juichen bij het idee van een Landal-park. Zo wijst GS er op dat slechts afgeweken kan worden van het bestemmingsplan als sprake is van ’een groot openbaar belang’ en ’het park niet op een andere locatie in de provincie of regio gerealiseerd kan worden’.

Kan de gemeente dat inderdaad aantonen, dan moet het plan nog voldoen aan ’de ruimtelijke kwaliteit’. Daarbij hoeft het feit dat de Zanderij behoort tot de Ecologische Hoofdstructuur geen belemmering te vormen. De gemeente mag verlies van het ene gebied immers compenseren met het andere. Maar om iets vergelijkbaars als de Zanderij te vinden, zal niet makkelijk zijn.

De SP in de Provinciale Staten roept GS op zich op voorhand uit te spreken tegen een Landal-park. SP-statenlid Marnix Bruggeman: ,,De provincie kan het plan eenvoudig tegenhouden door de provinciale grond niet aan de initiatiefnemers in gebruik te geven.’’ Ook de SP heeft vragen gesteld over het park.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.