Strenge winter komt hard aan

Illustratie Pieter Hogenbirk

Illustratie Pieter Hogenbirk

Haarlem

Het is 17 januari en we hebben er al een lekkere winter opzitten met veel sneeuw en ijs. Buiten doen we extra kleding aan, binnen zetten we de verwarming hoger. Dat kan bij de eindafrekening van uw energieleverancier nog hard aankomen. Tips om financieel leed te voorkomen.

In Nederland kennen we een systeem van voorschotbedragen. Uw energieleverancier berekent aan de hand van historische verbruiksgegevens van u én uw huis hoe hoog het gebruik het komende jaar zal zijn. Dat vormt de basis voor het voorschotbedrag dat elke maand betaald moet worden. Het verbruik is een klein bestandsdeel van het geheel, omdat ook heffingen en transport op dezelfde rekening staan. Doel van de schatting is om aan het einde van een boekjaar bij de jaarafrekening te voorkomen dat u veel moet bijbetalen of terugkrijgt. Grote bijbetalingen leveren vaak problemen op. Zeker als uw jaarafrekening in mei of juni komt, kunnen de stookkosten van een koude winter hard aankomen. Want die kou bent u dan al lang weer vergeten. Zelf initiatief tonenWat kunt u zelf doen aan uw voorschotbedrag? Als er sprake is van een strenge winter, kunt u het maandbedrag tegenwoordig zelf aanpassen. De meeste energieleveranciers bieden de mogelijkheid om dat via internet te doen. Of anders belt u de klantenservice. Niet alleen een strenge winter, ook de aanschaf van energievretende apparatuur als een sauna of airconditioning kan reden zijn om zelf het bedrag te verhogen. En vergeet gezinsuitbreidingen niet. Omgekeerd heeft u de mogelijkheid om tot een bepaalde hoogte het maandbedrag te verlagen. Wie bijvoorbeeld investeert in isolatie, spaarlampen koopt, minder thuis is, een nieuwe verwarmingsketel aanschaft of gezinsinkrimping heeft omdat kinderen de deur uitgaan, kan overwegen om het bedrag te verlagen. Ook dat kan via internet of de klantenservice. Kijk voor de kosten van isolatie, de opbrengsten en de subsidiemogelijkheden, eens op de website www.verbeteruwhuis.nl van de overheid en Milieu Centraal. Zeer verhelderend, maar wel een zaak van lange adem!

Lees meer op de ombudspagina in deze krant van maandag 17 januari.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.