Politiek Enkhuizen worstelt met ’veilig’ onderhoud stad

Paul Gutterp.gutter@hollandmediacombinatie.nl
Enkhuizen

Natuurlijk beseft de politiek in Enkhuizen ook wel dat er de komende jaren onvoldoende budget is voor groot onderhoud en vervanging van allerlei zaken in de openbare buitenruimte. Maar om het ambitieniveau nu terug te schroeven tot de norm ’veilig’, daar hikken nog veel fracties tegenaan.

Groot onderhoud van al het groen, speelplaatsen, parkmeubels, wegen, water, verlichting, bruggen, beschoeiingen, walvoorzieningen, havens, sportvelden en gebouwen kost de gemeente de komende tien jaar totaal 10.524.714 euro. Een deel is zo slecht dat vervanging de enige optie is. Aan deze vervangingsinvesteringen is de gemeente het komende decennium naar verwachting een bedrag van 25.870.299 euro kwijt.

Dat geld is er niet. Daarom stelt het college voor om het ambitieniveau voor een aantal zaken in de openbare buitenruimte af te schalen van ’functioneel en veilig’ tot ’veilig’. ,,Dat is een 6, nog net voldoende. Minder doen kan echt niet’’, aldus wethouder Klaas Kok in de raadscommissie grondgebied. Daarnaast wil het college de gemeenteraad ieder jaar een lijst met vervangingsinvesteringen voor het volgende kalenderjaar voorleggen, waarbij dan keuzes gemaakt zullen moeten worden.

Functioneel en veilig

Maar over het verschil tussen ’functioneel en veilig’ en ’veilig’, kun je twisten. ,,Als je voor een slechte brug twee van die roodwitte hekken neerzet zodat je er niet meer overheen kunt, is hij wel veilig maar niet functioneel meer’’, aldus Fokko Snoek (SP). ,,Als het afglijdt naar een niveau dat we niet wenselijk meer vinden, willen we terug kunnen.’’

Hij kreeg van verschillende kanten bijval. Zo vinden Rob van Reijswoud (VVD) en Shawn Vriendjes (PvdA) dat B en W eerst maar eens precies duidelijk moeten maken voor welke zaken de norm ’veilig’ dan moet gaan gelden. En Karin Veldman (D66) benadrukte nog dat Enkhuizen een toeristische stad is. ,,Zichtbaar goed onderhoud is een belangrijke kerntaak van de gemeente.’’

Dat was Kok wel met haar eens. ,,Het toeristische deel van de stad heeft ook een ander onderhoudsniveau dan de rest van Enkhuizen. In het Snouck van Loosenpark is dit een paar jaar geleden weer naar ’hoog’ gegaan, omdat het er niet meer uitzag. Terwijl het een visitekaartje van de stad is. Dat toeristische plaatje moeten we niet verkwanselen.’’

Zelf kiezen

Een groot deel van de fracties wil graag zelf kiezen welke vervangingsinvesteringen wel en niet doorgaan, maar Cor Westerveld (Lijst Quasten) wil geen ’keuzepakket’. Hij legt de bal liever bij het college. ,,Keuzes kun je maken in de uitvoering. Moet een brug altijd vervangen worden of laat je mensen vijf minuten omlopen. Meer bewegen is tegenwoordig een hot item, dus op die manier kun je ook besparen.’’

De gemeenteraad praat op 5 april verder over het onderhoud.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen