Groen hout, groen gras, groene huizen

De redacteuren van het Noordhollands Dagblad verkennen hun omgeving graag te voet. In de wandelrubriek Buitenom beschrijven zij hun favoriete routes. Dit is aflevering 94. In de wandeling door Westzaan zitten twee oer-Zaanse elementen. Houten huizen in klassiek Zaans groen en de veenweidegebieden De Reef en het Westzijderveld. Twee elementen die de Zaanstreek tot ver daarbuiten bekendheid geven.

Westzaan is, net als de andere Zaanse lintdorpen 'in het veen’ in de loop der jaren van een vooral agrarische samenleving veranderd in een plek waar het aangenaam buiten wonen is. Met zijn beperkingen natuurlijk, want behalve een rustige dorpsstraat’ met uitzicht over de weilanden, vind je vlakbij ook bedrijvigheid: schoorstenen, containerkranen, silo’s.

Om dat buitengevoel hebben de afgelopen jaren veel eenvoudige huizen plaatsgemaakt voor monumentale woningen: van hout en groen.

Of we te maken hebben met een restauratie, een replica of gewoon een stenen huis met een houten buitenkant is niet altijd te zien. Of je moet net zicht krijgen op het robuuste skelet van zo’n houten huis in aanbouw. Maar als je fijne details aan de buitenkant ziet, roederamen, houtsnijwerk en een makelaar op de punt van het dak, dan kun je vermoeden dat ook binnen kleuren en materialen van vroeger zijn gebruikt. En let maar eens op, geen twee woningen zijn hetzelfde. Het groen van de huizen stamt uit de tijd dat schilders de houten huizen niet alleen meer beschermden met hun olieverf maar ook verfraaiden. Over het waarom van groen - van het energieke licht tot het plechtige donker - doen verschillende verhalen de ronde. Maar iedereen weet wat Zaans groen is.

We beginnen onze wandeling op de hoek van de Watermolenstraat en de Kerkbuurt en lopen in zuidelijk richting over de Weelbrug de lange dorpsstraat in die hier J.J. Allanstraat heet. Voor de liefhebber wordt links de weg gewezen naar molen Het Prinsenhof. Via het Relkepad.

Op veel plaatsen hebben we links en rechts zicht op het Westzijderveld en De Reef, beide waterrijke veenweidegebieden en domein van koeien en weidevogels als kieviten, grutto’s en tureluurs. Karakteristiek zijn ook de rietkragen waarboven je soms een bruine kiekendief ziet jagen en waarlangs je - met veel geluk – een roerdomp kunt zien.

Haverwege de Allanstraat heb je links de Dolphijnstraat die toegang geeft tot de begraafplaats die ver het weidegebied insteekt.

Weer wat verderop rechts de Zuidervermaning, een voormalige schuilkerk.

We zijn dan al in ’de Zuid’, zoals de Westzaners zeggen. Aan het einde van het dorp komen we op een dijk, de Overtoom. We slaan rechtsaf richting Nauerna. Vanaf de Overtoom hebben we rechts zicht op De Reef en links op de Westzanerpolder, tegenwoordig bedrijventerrein Hoogtij. Achter deze IJpolder ligt het Noordzeekanaal.

Vlak voor Nauerna zoeken we rechts de Nauernasche Vaartdijk op. In de verte voor ons de Watertoren, waarin tegenwoordig gewoond en gewerkt wordt.

Vlak voor we rechtsaf de Watermolenstraat inlopen, passeren we de Weelsluis, de verbinding tussen Nauernasche Vaart en De Reef. Links, aan de overkant van het water ligt het gehucht Vrouwenverdriet.

Jos Lap

Route te bereiken via lijn 60. Lengte circa 10 km.. Honden kunnen aangelijnd mee.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.